Phim tài liệu: Công đoàn lao động Bắc Ninh - dấu ấn một nhiệm kỳ

16/05/2018 - 399 lượt xem