Nâng cao kỹ năng thẩm tra trước kỳ họp của các Ban HĐND tỉnh

16/07/2020 - 199 lượt xem