Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến dịch Điện Biên phủ phần 3

08/05/2019 - 39 lượt xem