Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang

01/02/2018 - 450 lượt xem