Đồng chí Nguyễn Hữu Quất làm việc với lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

02/02/2018 - 829 lượt xem