Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành tặng quà Công ty lưới điện cao thế Bắc Ninh

06/02/2018 - 87 lượt xem