Hội đồng hương Bắc Ninh tại Thái Nguyên thăm, chúc Tết Bắc Ninh

08/02/2018 - 575 lượt xem