Thành phố Bắc Ninh chỉnh trang đô thị đón Tết

09/02/2018 - 696 lượt xem