Thanh phố Bắc Ninh với hành trình tiến tới đô thị loại 1

27/02/2018 - 605 lượt xem