Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh làm việc với thành ủy TPHCM và gặp mặt hội đồng hương Bắc Ninh tại TPHCM

12/03/2018 - 554 lượt xem