Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp

20/12/2018 - 253 lượt xem