PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BẮC NINH -  60 năm xây dựng và phát triển 
(BNTV) Ngày 8 tháng 8 năm 1954, thị xã Bắc Ninh được giải phóng. Chỉ 4 ngày sau (12 tháng 8) tiếng loa truyền thanh đã vang lên thông báo những tin tức về tình hình trong thị xã, trong tỉnh và những chính sách của Chính phủ đối với vùng mới giải phóng. Ngày 12 tháng 8 được lấy làm Ngày truyền thống của ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Ninh.

Qua 60 năm xây dựng và phát triển, ngành Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh luôn bám sát  nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước, kịp thời và tích cực thông tin tuyên truyền, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị mỗi thời kỳ, giai đoạn lịch sử; đóng góp tích cực công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương đất nước. Trong quá trình đó, đội ngũ những người làm công tác Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh đã đoàn kết, chủ động vươn lên, phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, giành nhiều thắng lợi to lớn, được Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

* Giai đoạn (1954 – 1963): Gây dựng sự nghiệp truyền thanh.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp, mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc. Ngày 8 tháng 8 năm 1954, Uỷ ban quân quản cùng bộ đội, cán bộ của tỉnh vào tiếp quản thị xã Bắc Ninh. Trước những yêu cầu cấp bách của công tác tuyên truyền, thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh, lãnh đạo Ty Tuyên truyền - trực tiếp là đồng chí Đặng Tiếu, Phó Trưởng Ty - đã tổ chức mua một số thiết bị, phương tiện kỹ thuật cần thiếtđể lập mạng truyền thanh, nhằm sớm có tiếng loa ở đường phố cổ vũ khí thế chiến thắng của quân và dân ta, động viên nhân dân thực hiện các nhiệm vụ ở vùng mới giải phóng.

Sau 3 ngày chuẩn bị thiết bị, lắp đặt máy, kéo dây mắc loa ở ngã 5 Khu vực Nhà thờ - Chợ Nhớn - Cổng Tiền vào Thành, đúng 19 giờ ngày 12/8/1954, tiếng loa truyền thanhđã vang lên trên các phố. Bản tin đầu tiên được phát chuyển tải những tin tức quan trọng trong tỉnh, trong thị xã; phổ biến những chính sách của Chính phủ đối với vùng mới giải phóng, làm cho nhân dân yên tâm phấn khởi, ổn định sinh hoạt hàng ngày, giữ gìn an ninh trật tự, cảnh giác với những luận điểm tuyên truyền xuyên tạc của những phần tử xấu.

Thời gian đầu, mỗi ngày, Đài chỉ phát một buổi từ 20 - 30 phút, vào lúc 19 giờ. Tin, bài khi ấy chủ yếu do lãnh đạo Ty Tuyên truyền trực tiếp viết, sửa chữa và biên tập. Đồng chí Nguyễn Văn Tri là người quản lý máy móc, mở đài hàng ngày, đồng thời cũng kiêm cả công việc “phát thanh viên”.

Năm 1955, Đài được trên cấp kinh phí mua 1 chiếc máy nổ 1KW. Đồng chí Nguyễn Văn Khang về phụ trách máy nổ và một số công việc về kỹ thuật. Hoạt động của Đài bước đầu được tăng cường cả về con người, cơ sở vật chất và thời lượng chương trình. Ngoài việc phát các bản tin, Đài còn tiếp âm các chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong đó, đã tiếp âm tường thuật tại chỗ Lễ kỷ niệm lần thứ 11 Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (2/9/1956) tại Hà Nội, để người dân được nghe tiếng nói ấm áp, thiêng liêng của Bác Hồ vang từ Quảng trường Ba Đình lịch sử. Tại các điểm loa phát thanh, hàng trăm người dân tập trung lắng nghe tiếng nói của Hồ Chủ Tịch muôn vàn kính yêu.

Để tăng cường công nhân có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ tốt hơn cho công tác truyền thanh, lãnh đạo Ty đã cử đồng chí An Vinh Hạnh đi dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phát thanh. Đến năm 1956, đội ngũ cán bộ của Đài được tăng cường, đồng chí Nguyễn Văn Phu, cán bộ ở tổ biên tập tờ tin Bắc Ninh của Ty được phân công làm biên tập nội dung phát thanh hàng ngày. Đồng chí An Vinh Hạnh sau khoá học 3 tháng về đảm nhiệm khâu kỹ thuật của Đài thay đồng chí Tri. Ít tháng sau, đồng chí Tuyếtđược lãnh đạo Ty giao phụ trách khâu kỹ thuật của Đài. Lúc này, Đài có 3 chiếc máy tăng âm loại 100W, 50W, 30W của Trung Quốc, 1 Radio, 40 chiếc loa 25 W lắp đặt ở các khu vực dân cư nội thị. Đầu năm 1957, Đài được trang bị thêm 15 loa loại 25W, máy nổ và một số thiết bị khác. Đường dây truyền thanh được kéo dài đến các phố Thị Cầu và Đáp Cầu. Giai đoạn cuối những năm 50, đầu những năm 60, Đài tập trung tuyên truyền phong trào hợp tác hoá, đẩy mạnh sản xuất; tuyên truyền về Đại hộiĐảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội; tuyên truyền giải thích cho nhân dân thấy rõ âm mưu, thủ đoạn, tội ác của Đế quốc Mỹ, bè lũ tay sai, ủng hộ đồng bào miền Namđấu tranh chống Mỹ - Diệm.

Cuối năm 1961, cơ cấu tổ chức của Đài tỉnh có sự thay đổi. Mảng kỹ thuật chuyển giao sang ngành Bưu điện quản lý. Mảng nội dung tuyên truyền do Ban Tuyên huấn và Ty Văn hoá - Thông tin quản lý và chỉ đạo. Cán bộ,nhân viên khi đó có 10 người.Đồng chí Nguyễn Văn Thảo (Vân Dương) làm Trưởng Đài. Bộ phận kỹ thuật gồm cácđồng chí: An Vinh Hạnh (Thị xã Bắc Ninh), Phạm Mai Song (Ninh Hiệp), Nguyễn ThịĐát (Lục Nam) trực máy; Trần Hồng Cẩn, Nguyễn Văn Do và Nguyễn Văn Khang (Thanh Hoá) thợ dây; Nguyễn Văn Yết (Kim Chân) phụ trách máy nổ.

Tháng 6/1962, Đài được trang bị thêm một máy tăng âm 100W. Mạng lưới truyền thanh có hệ đường trục dài hơn 28.000 m và hệ thống đường nhánh dài gần 4.300m; có 1656 loa từ 10W đến 20W và 317 loa con loại 0,25W, trang bị đến các xã Vạn An, Khúc Xuyên, Đại Phúc, Vũ Ninh, Võ Cường, Kinh Bắc (Thị xã Bắc Ninh).

Gần 10 năm ra đời và phát triển, mặc dù hoàn cảnh điều kiện hoạt động rất khó khăn thiếu thốn, song với tinh thần quyết tâm của cán bộ,nhân viên, Đài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, động viên nhân dân hăng hái thi đua tham gia củng cố hợp tác xã, lao động sản xuất thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; hoàn thành tốt nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến, góp phần cùng đồng bào miền Nam ruột thịt đấu tranh chống Mỹ - Diệm.

Đó chính là thành tựu đáng ghi nhận của Đài Truyền thanh Bắc Ninh trong thời kỳ xây dựng và phát triển sự nghiệp truyền thanh 1954 - 1963.
                                                                                                                                                                                               
* Giai đoạn (1963 – 1977): Củng cố, xây dựng và phát triển sự nghiệp truyền thanh Hà Bắc 

Ngày 27/10/1962, Quốc hội khoá II thông qua Nghị quyết hợp nhất tỉnh Bắc Ninh với tỉnh Bắc Giang thành tỉnh Hà Bắc. Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, từ ngày 1/4/1963, tỉnh Hà Bắc hoạt động theo đơn vị hành chính mới. Đài Truyền thanh Hà Bắc được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh Bắc Giang với Đài Truyền thanh Bắc Ninh. 18 giờ ngày 1/4/1963, Đài Truyền thanh Hà Bắc chính thức phát chương trình đầu tiên. Giai đoạn này, phần nội dung do Ty Văn hoá - Thông tin quản lý; phần kỹ thuật do Ty Bưu điện - Truyền thanh quản lý. Lúc đó, mô hình tổ chức, bộ máy của Đài tỉnh chưa hoàn chỉnh cả về nội dung và kỹ thuật. Bộ phận biên tập nội dung do đồng chí Nguyễn Văn Phu phụ trách, gồm các đồng chí Chu Văn Phi, Hoàng Mai. Bộ phận Kỹ thuật đặt ở 2 nơi: Thị xã Bắc Giang gồm các đồng chí: Kiều Phương, Trần Đức Tình, Trần Huy Sơn, Nguyễn Kim Chữ; tại thị xã Bắc Ninh gồm các đồng chí: An Vinh Hạnh, Trần Hồng Cẩn, Nguyễn Văn Yết, Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Văn Do. Nhiệm vụ hàng ngày của Đài là tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam và phát chương trình truyền thanh địa phương, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy thế mạnh của một tỉnh lớn gồm có cả miền núi, trung du, đồng bằng đẩy mạnh sản xuất nông lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thực hiện phong trào cải tiến, quản lý hợp tác xã, phong trào “3 xây, 3 chống v.v…

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban Hành chính (UBHC) tỉnh, năm 1964, toàn tỉnh phát triển thêm một số đài truyền thanh ở các huyện: Từ Sơn, Quế Võ, Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang, Yên Dũng, Hiệp Hoà, đưa số đài truyền thanh trong toàn tỉnh lên 12 đài.

Ngày 5/8/1964, Đế quốc Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại, dùng máy bay bắn phá miền Bắc. Ngày 23/8/1965, máy bay Mỹ ném bom khu vực sân bay Kép, huyện Lạng Giang, mở đầu cuộc đánh phá của máy bay Mỹ đánh vào Hà Bắc. Trước tình hình trên, bộ phận kỹ thuật của Đài được chia làm 2 nơi: Một tại thị xã Bắc Giang và một bộ phận sơ tán về thôn Yên Sơn, xã Đồng Sơn (Yên Dũng) cách thị xã khoảng 3 km. Đồng chí Dương VăĐường được giao nhiệm vụ trụ lại thị xã để phục vụ chiếnđấu, báo động phòng không. Bộ phận biên tập, phóng viên của Đài tỉnh hàng ngày xây dựng chương trình, cử phát thanh viên từ nơi sơ tán về địa điểm sơ tán máy tăng âm trực tiếp đọc các chương trình truyền thanh hàng ngày.

Ngày 11/10/1965, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã phê duyệt thành lập Tổng cục Thông tin. Năm 1966, UBHC tỉnh quyết định thành lập Ty Thông tin, trực thuộc UBHC tỉnh. Đồng chí Đặng Tiếu, Phó Ban Tuyên giáo tỉnh được điều động sang làm Phó Trưởng Ty, phụ trách Ty Thông tin. Tháng 9/1966, đồng chí Trần Văn Minh, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được bổ nhiệm làm Trưởng Ty. m 1967, UBHC tỉnh điều động và bổ nhiệm thêm đồng chí Trần Huy Phong, Phó Chánh Văn phòng UBHC tỉnh giữ chức Phó Ty Thông tin. Đài Truyền thanh tỉnh từ Ty Văn hoá chuyển sang Ty Thông tin quản lý. Kỹ thuật Truyền thanh vẫn do Ty Bưu điện - Truyền thanh quản lý. Đài tỉnh dođồng chí Phạm Tuy phụ trách. Bộ phận biên tập, phóng viên, phát thanh viên có 10 người. Phóng viên có các đồng chí: Chu Văn Phi, Thanh Văn, Trần Đình Sỹ, Lưu Ba, Minh Châu, Ánh Tuyết, Ngọc Trâm. Các phát thanh viên Hoàng Mai, Lưu Ba (kiêm nhiệm). Đầu năm 1967, Đài được bổ sung thêm một số phóng viên: Vũ Đức Trọng, Nguyễn Ngọc Văn; phát thanh viên Nguyễn Anh Tuyên, Nguyễn Thị Thanh. Năm 1969, bổ sung thêm đồng chí Trịnh Thiên Tại làm phát thanh viên.

Năm 1966, Ty Thông tin sơ tán về thôn An Lập, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên. Cán bộ, nhân viên đều ở nhờ nhà dân. Tuy ít người nhưng Đài đã biết khai thác mạng lưới cộng tác viên, báo địa phương, nên vẫn duy trì ngày biên tập, phát thanh 2 chương trình truyền thanh, phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh vừa sản xuất và sẵn sàng chiến đấu đánh trả máy bay giặc Mỹ. Thời gian này, phần kỹ thuật truyền thanh đã di chuyển từ nơi sơ tán xã Đồng Sơn (Yên Dũng) về chân đồi Quảng Phúc, xã Song Mai (Bắc Giang), gồm có 1 máy tăng âm 500W đấu nối đường dây loa để phục vụ việc báo động phòng không và công tác tuyên truyền trong việc chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, ngày 1/1/1968, UBHC tỉnh quyết định chuyển giao toàn bộ trang thiết bị kỹ thuật truyền thanh và một số cán bộ, công nhân từ Ty Bưu điện - Truyền thanh sang Ty Thông tin quản lý. Đài tỉnh tiếp nhận toàn bộ cán bộ công nhân viên, trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống đường dây của Đài Truyền thanh Bắc Giang, Đài Truyền thanh Bắc Ninh. Đồng chí Trần Đức Tình phụ trách công tác kỹ thuật. Theo đó, Đài tỉnh quản lý cả về nội dung và kỹ thuật. Cuối năm 1968, Ty thông tin cho xây dựng một trạm Truyền thanh tại nơi sơ tán - xóm Đồng, xã Ngọc Lý (Tân Yên). Mạng lưới truyền thanh kéo tới các cơ quan của Tỉnh uỷ, UBHC, Ty Công an, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và một số cơ quan đóng trên địa bàn các huyện: Tân Yên,Việt Yên, cũng như một số xã trên trục đường từ xã Minh Đức, Nghĩa Trung (Việt Yên) tới xã Cao Xá (Tân Yên).

Cuối năm 1968, đồng chí Phạm Tuy được bổ nhiệm làm Trưởng Đài. Năm 1968, đồng chí Phan Đình Cường từ Báo Sơn La chuyển về được bổ nhiệm làm Phó Đài. Năm 1967 - 1968, giặc Mỹ leo thang đánh phá ác liệt miền Bắc. Thời gian này, nhiều lần máy bay địch bắn phá làm hỏng máy, đứt đường dây, hỏng loa. Anh chị em công nhân không quản ngại khó khăn nguy hiểm, dũng cảm nối lại đường dây, sửa chữa máy móc kịp thời phục vụ chiến đấu. Giai đoạn này cũng như trong suốt cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ lần thứ nhất (1965 - 1968), Đài tỉnh tập trung tuyên truyền vạch rõ âm mưu, bản chất hiếu chiến, dã man của đế quốc Mỹ đối với nước ta; cổ vũ quân và dân ta ra sức đẩy mạnh sản xuất, chi viện cho miền Nam; nâng cao cảnh giác, anh dũng chiến đấu đập tan âm mưu phá hoại của giặc Mỹ. Các đồng chí phóng viên không sợ gian khổ, hy sinh thường xuyên có mặt tại những trọng điểm bắn phá của giặc như hai thị xã Bắc Ninh và Bắc Giang, cầu sông Thương, cầu Đáp Cầu, ga Kép (Lạng Giang) v.v… viết tin bài ca ngợi, biểu dương lực lượng vũ trang và nhân dân bám trận địa đánh trả máy bay Mỹ, sửa đường, cầu cống, đê điều bị bom Mỹ phá hỏng để giữ vững mạch máu giao thông, chi viện tiền tuyến, bám sát nhà máy, đồng ruộng phản ánh khí thế lao động sản xuất, thực hiện khẩu hiệu: “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Sau cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, đầu năm 1970, Đài chuyển từ nơi sơ tán về thị xã Bắc Giang. Máy móc thiết bị đặt tạm tại nhà làm việc của phòng Văn hoá - Thông tin thị xã Bắc Giang. Đồng chí Lương Viết Uyên, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Ty Thông tin được điều động làm Trưởng Đài thay đồng chí Phạm Tuy.Đồng chí Phan Đình Cường làm Phó Trưởng Đài. Giữa năm 1972, giặc Mỹ quay trở lại ném bom đánh phá miền Bắc, Đài lại phải sơ tán lần thứ 2. Bộ phận biên tập và kỹ thuật sơ tán lên bốt Kế, xã Dĩnh Kế, huyện Lạng Giang. Một máy tăng âm được đặt trong lô cốt, còn một máy tăng âm tại thị xã Bắc Giang phối hợp hoạt động, phục vụ chiến đấu. Bộ phận biên tập sơ tán tại Ty Thương binh - Xã hội (dưới chân đồi Kế). Bộ phận kỹ thuật trực máy suốt ngày đêm, chủ yếu làm nhiệm vụ thông báo báo động phòng không. Trong thời gian này, Đài tỉnh bị bom giặc Mỹ phá hoại nặng nề. Sau năm 1972, Đài tỉnh từ nơi sơ tán chuyển về làm việc tại trụ sở của Đài trên ngã tư đường Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Cừ.

Từ năm 1974 - 1976, Đài tỉnh được bổ sung thêm một số phóng viên: Thân TrườngĐoàn, Nguyễn Hoàng Long, Hà Quang Thiều, Trần Văn Kích, Nguyễn Duy Tuyến, Phạm Văn Chương, Nguyễn Hải Thắng. Do được tăng thêm nhân lực, làm tốt công tác cộng tác viên, chương trình của Đài tỉnh đã có thêm nhiều chuyên tiết mục mới: Quân sự địa phương, Vì an ninh Tổ quốc, Thanh niên, Phụ nữ…

Từ năm 1962 - 1975, hệ thống Truyền thanh từ tỉnh đến cơ sở phát triển khá mạnh. Các huyện, thị xã đều có Đài Truyền thanh. Đầu năm 1975, Đài tỉnh bắt tay xây dựng trạm phát sóng FM. Trong không khí hào hùng mừng chiến thắng của quân và dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 85 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng ngày 19/5/1975, Đài tỉnh phát thử nghiệm máy phát thanh sóng cực ngắn FM công suất 50W, đánh dấu một bước tiến mới về kỹ thuật, từ truyền dẫn tín hiệu bằng hữu tuyến trong phạm vi hẹp sang truyền dẫn bằng vô tuyến. Nhờ vậy, Đài các huyện, thị xã đã tiếp âm được các chương trình phát thanh của Đài tỉnh.

 
*Giai đoạn (1977 -1996) phát triển Phát thanh – Truyền hình Hà Bắc 
 
Năm 1977, sự nghiệp Phát thanh - Truyền thanh Toàn quốc chuyển đổi theo mô hình tổ chức mới, hình thành hệ thống ngành dọc bốn cấp từ trung ương đến cơ sở. Trung ương có Uỷ ban Phát thanh - Truyền hình. Cấp tỉnh có Đài tỉnh, Đài huyện và Đài xã. Ngày 21/9/1977, UBHC tỉnh ra Quyết định số 760/QĐ-UB về việc thành lập Đài Phát thanh Hà Bắc. Theo đó, Đài Truyền thanh tỉnh được tách khỏi Ty Thông tin và đổi tên thành Đài Phát thanh Hà Bắc, chính thức hoạt động từ ngày 1/10/1977. Đồng chí Trần Văn Minh, Trưởng Ty Thông tin chuyển sang làm Giám đốc Đài. Đồng chí Lê Xuân Sơ, Phó Ty Thông tin chuyển sang làm Phó Giám đốc. Về tổ chức của Đài gồm có các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính do đồng chí Chu Hồng Việt làm Trưởng phòng, phòng Kế hoạch - Tài vụ do đồng chí Trần Huy Sơn làm Trưởng phòng, phòng Quản lý kỹ thuật do đồng chí Vũ Quang Nhận làm Trưởng phòng, phòng Biên tập và công tác toà soạn do đồng chí Lương Viết Uyên làm Trưởng phòng, phòng Kỹ thuật và phát thanh do đồng chí Nguyễn Văn Nghị làm Trưởng phòng. Xưởng Truyền thanh do đồng chí Nguyễn Thanh Giang làm Quản đốc. Đài tỉnh thành lập 1 Chi bộ Đảng do đồng chí Lê Xuân Sơ, Phó Giám đốc Đài làm Bí thư.
 
Được sự quan tâm giúp đỡ của Đài Tiếng nói Việt Nam, đầu năm 1977, Đài tỉnh lắp đặt máy phát sóng AM (sóng trung) công suất 1KW , đặt nhờ tại Phòng Văn hóa Thông tin thị xã. Năm 1982, Đài chuyển và lắp đặt máy phát sóng về cơ sở mới tại phố Nghĩa Long, phường Lê Lợi, thị xã Bắc Giang. Các thiết bị thu in chương trình truyền thanh, ngoài những máy ghi âm băng tiểu, chất lượng hạn chế trước đây, đã được Đài TNVN trang bị cho các máy ghi âm Mét 15, Mét 28 (Liên Xô) băng đại, chất lượng cao. Từ khi phát sóng trung, diện phủ sóng phát thanh của Đài tỉnh rộng lớn hơn. 
 
Từ khi Đài tỉnh trở thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh, hoạt động của Đài ngày càng khởi sắc, hiệu quả hơn. Chương trình phát thanh mỗi ngày từ 2 buổi (sáng - chiều) tăng thêm chương trình buổi trưa. Ngoài chương trình Thời sự còn có các chương trình Văn nghệ, Câu chuyện truyền thanh, các chuyên tiết mục: Quân sự địa phương, Vì an ninh Tổ quốc, Dân số - sức khoẻ, Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn, Vì trẻ em, Điện lực với đời sống.v.v… Trong công tác tuyên truyền, Đài tỉnh đã tập trung vào các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, thông tin nhanh nhạy, kịp thời và thường xuyên cải tiến nội dung, hình thức tuyên truyền phản ánh toàn diện các hoạt động chính trị - kinh tế - xã hội, phát hiện và nêu gương điển hình tiên tiến, động viên cổ vũ lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội của nhân dân. Đài đã trở thành cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, là binh chủng quan trọng trên mặt trận văn hoá, tư tưởng của Đảng.
 
Về sự nghiệp truyền thanh, Đài tỉnh quản lý chuyên môn, kỹ thuật đối với 16 Đài Truyền thanh huyện, thị xã. Mỗi Đài có từ 5 -7 cán bộ, phóng viên công nhân kỹ thuật, có từ 1-2 máy tăng âm từ 300W đến 1000W. Toàn tỉnh có hàng nghìn loa nén từ 10 - 25W. Các Đài đều tổ chức các chương trình truyền thanh địa phương từ 15 - 30’, tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. Thời kỳ này, Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn, hợp tác xã, thôn xóm phát triển nhanh. Toàn tỉnh có trên 400 Đài Truyền thanh cơ sở. Xưởng Truyền thanh lo công tác hậu cần của ngành như lắp ráp máy thu thanh, sửa chữa máy tăng âm, sản xuất Suvoto cung cấp cho các Đài Truyền thanh huyện, thị xã, Đài cơ sở.
 
Năm 1979, đồng chí Lê Xuân Sơ, Phó Giám đốc Đài được tỉnh bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND thị xã Bắc Giang. Năm 1981, đồng chí Nguyễn Đức Vỹ, Trưởng phòng Huấn học, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc. 
 
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 1984, Đài tỉnh tiến hành xây dựng Khu kỹ thuật ở khu đồng Phả Thiện, xã Dĩnh Kế, thị xã Bắc Giang. Cuối tháng 8/1985, công trình hoàn thành. Ngày 2/9/1985, nhân kỷ niệm tròn 40 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tổ chức cắt băng khánh thành Khu kỹ thuật phát sóng. Ngoài máy phát sóng trung 1 KW, Đài còn lắp đặt thêm một máy phát sóng ngắn 150W, 1 máy phát sóng cực ngắn 50W định hướng lên các huyện miền núi. Năm 1986, đồng chí Trần Văn Minh, Giám đốc nghỉ hưu. Năm 1987 đồng chí Nguyễn Đức Vỹ, Phó Giám đốc được bổ nhiệm làm Giám đốc. Năm 1989, đồng chí Nguyễn Tất Phục, Quản đốc xưởng Truyền thanh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc. Từ năm 1981- 1986, Đài tỉnh được bổ sung thêm các phóng viên: Nguyễn Xuân Chuyển, Nguyễn Thế Chính, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Thị Kim Chung, Hoàng Dĩnh, Lê Huyền. Do bổ sung nhân lực, đầu tư thêm trang thiết bị kỹ thuật nên chương trình phát thanh địa phương đã tăng về thời lượng, nâng cao chất lượng, phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
 
Để thực hiện tốt, toàn diện hơn công tác tuyên truyền, Đài tỉnh đã tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đề án xây dựng Đài Truyền hình Hà Bắc. Được sự giúp đỡ của Đài Truyền hình Việt Nam, ngày 7/1/1992, Trạm phát hình đầu tiên của tỉnh lắp đặt xong tại Nhà văn hoá thiếu nhi tỉnh , gồm có cột anten cao 20m, 1 máy phát hình TQT công suất 70W. Thiết bị đi kèm còn có: Bàn dựng hình 8600JVC, 3 máy ghi hình M7 PANASONIC. Để nâng cao vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với loại hình báo chí mới, ngày 31/1/1992 UBND tỉnh đã ra Quyết định số 90/QĐ-UB về việc đổi tên Đài Phát thanh Hà Bắc thành Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Bắc. Sau gần 1 tháng phát thử nghiệm, ngày 1/2/1992, Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Bắc chính thức phát sóng chương trình Truyền hình đầu tiên, đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp phát thanh – truyền hình.
 
Trước đó, để tiếp cận công tác làm báo hình, lãnh đạo Đài tỉnh đã cử các đồng chí cán bộ và phóng viên của phòng Biên tập, gồm Nguyễn Thế Chính, Phó Trưởng phòng, Thân Trường Đoàn, Phạm Huy Chương, Nguyễn Văn Phong đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo hình , đồng thời cử một số kỹ thuật viên, phát thanh viên đi học các lớp chuyên môn nghiệp vụ cấp tốc tại Đài Truyền hình Việt Nam. Do công tác chuẩn bị khá chu đáo về nội dung và kỹ thuật nên Đài tỉnh đã từng bước chủ động trong việc sản xuất, phát sóng các chương trình Truyền hình địa phương Lúc đầu, Đài chỉ sản xuất 2 - 3 chương trình Truyền hình/tuần. Từ năm 1994, Đài tỉnh phát khép kín các chương trình Truyền hình trong tuần, với thời lượng tăng hơn, nội dung phong phú hơn, hình thức chuyển tải thông tin, chất lượng phát sóng ngày càng tiến bộ.
 
Do máy công suất nhỏ, cột anten thấp nên diện phủ sóng Truyền hình của Đài tỉnh rất hạn chế. Trước yêu cầu của công tác tuyên truyền và nhu cầu thông tin và giải trí ngày càng cao của nhân dân, năm 1993, Đài tỉnh mua máy phát hình Thomson 500W của Pháp và chuyển sang phát nhờ cột anten Bưu điện tỉnh. Cùng với việc nâng công suất máy phát hình, nâng độ cao anten và mua sắm thêm các máy Camera M3000 - M9000 - VHS, bàn dựng hình hiện đại hơn đã cải thiện, nâng cao đáng kể chất lượng hình ảnh, âm thanh chương trình Truyền hình. Đài tỉnh đã cải tiến nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, thực hiện nhiều chương trình truyền hình trực tiếp các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; phát nhiều chương trình ca nhạc, phim truyện, sân khấu, được đông đảo khán giả quan tâm theo dõi và mến mộ. 
 
Cùng với sự phát triển của Đài tỉnh, hệ thống Đài Truyền thanh từ huyện đến cơ sở cũng phát triển không ngừng. Đài Truyền thanh huyện, thị xã tăng biên chế, nâng công suất máy tăng âm. Hệ thống đường dây loa mở rộng. Đài Truyền thanh Yên Phong, Thuận Thành phát sóng FM truyền dẫn tín hiệu đến các Đài Truyền thanh cơ sở. Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn, thôn xóm tăng nhanh ở các huyện đồng bằng, có 60 - 70% số xã, hợp tác xã, thôn có Đài.
 
Trải qua hơn 33 năm (1963 - 1996) từ Đài Truyền thanh đến Đài Phát thanh rồi Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Bắc là cả một chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh. Sự nghiệp phát thanh - truyền hình từng bước phát triển vững chắc, đúng hướng và lớn mạnh. Đài tỉnh thực sự là công cụ thông tin tuyên truyền sắc bén của Đảng, chính quyền, đồng thời là diễn đàn của nhân dân, là phương tiện góp phần nâng cao dân trí, đời sống tinh thần cho nhân dân. Năm 1985, Đài Phát thanh Hà Bắc được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Phần thưởng đó khẳng định sự trưởng thành và phát triển của Ngành, ghi nhận công lao đóng góp to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập, phát thanh viên, công nhân kỹ thuật dưới mái nhà chung - Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Bắc.

* Giai đoạn 1997 - 2005 

Ngày 6/11/1996, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá IX đã ra Quyết định phê chuẩn việc chia tách tỉnh Hà Bắc thành hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Ngày 1/1/1997, tỉnh Bắc Ninh chính thức hoạt động theo đơn vị hành chính mới. 

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, trong 2 tháng 11 và 12 năm 1996, một số cán bộ cốt cán của Đài trong diện sẽ về công tác tại tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương xúc tiến các công việc phục vụ cho hoạt động của một Đài PT & TH mới. Từ khâu tổ chức bộ máy, nội dung chương trình phát sóng đến khâu kỹ thuật sản xuất và phát sóng chương trình, điều kiện ăn, ở, làm việc cho đội ngũ cán bộ đều được chuẩn bị cụ thể, chu đáo và đúng kế hoạch. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài PT - TH tỉnh đã thuê 2 máy của Công ty BDC gồm máy phát thanh FM - 1kw, tần số 92,1 MHZ và máy phát hình kênh 12 - VHF 500W, phải nhờ cột anten cao 85m của Bưu điện tỉnh và mua sắm ngay một số trang thiết bị phục vụ cho công tác như camera, máy ghi âm… 

Ngày 1/1/1997, hòa trong không khí phấn khởi hân hoan chào đón cán bộ công chức, viên chức và người lao động từ Bắc Giang về xây dựng và tái thiết quê hương sau gần 34 năm chung đường trong một Hà Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Ninh chính thức đi vào hoạt động. Tại hai gian nhà kho cấp 4 thuê của Công ty Vật tư kỹ thuật tổng hợp Bắc Ninh, dốc Suối Hoa, xã Vũ Ninh, thị xã Bắc Ninh, vào 17h30, Đài phát sóng chương trình Phát thanh, và 19h45 phát chương trình truyền hình đầu tiên. Chương trình đã phản ánh một cách khái quát quá trình chuẩn bị cho hoạt động của một tỉnh mới và không khí hân hoan phấn khởi của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong ngày đầu tái lập là mốc son đánh dấu sự ra đời và phát triển của sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh.

Tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Bắc Ninh khi đó có 24 cán bộ viên chức. Đồng chí Nguyễn Tất Phục giữ chức vụ Giám đốc, đồng chí Vũ Đức Trọng giữ chức vụ Phó Giám đốc; 3 đơn vị chuyên môn nghiệp vụ: Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, phòng Biên tập và phòng Kỹ thuật. 

Trong những ngày đầu từ thị xã Bắc Giang chuyển về Bắc Ninh, với biết bao công việc bộn bề, khó khăn chồng chất, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra đối với Đài tỉnh là phải nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, khắc phục khó khăn về cơ sơ vật chất phải đi ở nhờ, trang thiết bị kỹ thuật, đội ngũ cán bộ quá ít để hoàn thành nhiệm vụ tỉnh giao. Năm 1997, Đài được tỉnh đầu tư kinh phí cho xây dựng cơ bản là 4 tỷ, trong đó xây lắp 3 tỷ, thiết bị kỹ thuật 1 tỷ. Để có nhân lực thực hiện nhiệm vụ được giao, Đài đã tổ chức tuyển chọn bổ sung thêm cán bộ, phóng viên, phát thanh viên, lao động hợp đồng. Cuối năm 1997, Đài có 39 người, trong đó 31 biên chế, 8 lao động hợp đồng. Bộ máy tổ chức của Đài gồm Giám đốc và Phó Giám đốc. phòng Biên tập có 20 người, trong đó 1 Trưởng phòng, 1 Phó Trưởng phòng, 13 phóng viên, 5 phát thanh viên, trong đó 4 PTV hợp đồng; phòng Kỹ thuật có 10 người; phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp có 7 người. Chi bộ Đảng có 12 đảng viên; Chi đoàn thanh niên có 15 đoàn viên; Công đoàn có 31 đoàn viên. 

Trong những ngày ấy, Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Ninh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Với phương châm “Làm ngày, làm đêm, hết mình vì công việc”, trong công tác tuyên truyền, Đài đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung tuyên truyền việc ổn định tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Đài đã tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị của Trung ương, của tỉnh như bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu bổ sung đại biểu HĐND các cấp, tuyên truyền và tường thuật trực tiếp Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV trên 2 sóng Phát thanh - Truyền hình, về kỷ niệm 85 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ, các chuyến thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Bắc Ninh. 

Năm 1997, ngoài chương trình thời sự tổng hợp, Đài tỉnh có 8 chuyên mục trên sóng Phát thanh, 7 chuyên mục trên sóng Truyền hình, sản xuất được 36 chương trình ca nhạc, sân khấu tiểu phẩm, thời lượng từ 30 - 35 phút. Đặc biệt, Đài đã sản xuất được 3 phim truyện: Sau cuộc chiến; Trăng khuyết, Chuyện tình bên sông Cầu (2 tập) có độ dài từ 60 đến 90 phút/phim.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV nêu rõ “ Đầu tư xây dựng Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, từng bước tăng thời lượng phát sóng và nâng cao chất lượng chương trình, mở rộng mạng lưới phát thanh ở cấp huyện, phát triển các trạm Truyền thanh cấp xã”. Thực hiện chủ trương đó, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh đã tích cực tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình tỉnh, với tổng kinh phí đầu tư giai đoạn I là 7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án 2 năm 1998 - 1999. Để phục vụ cho công tác xây dựng, Đài tỉnh phải thuê và chuyển về làm việc tại Chi cục dự trữ Quốc gia Khu vực Hà Bắc.

Năm 1998, Đài tỉnh tiếp tục được bổ sung nhân lực, tăng thêm trang thiết bị kỹ thuật và ngân sách. Về biên chế tổ chức bộ máy gồm 45 người, trong đó 35 biên chế, 10 lao động hợp đồng. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị được quan tâm. Ngày 15/6/1999, Đài tỉnh đã chính thức chuyển về làm việc tại Trụ sở mới - Dốc Suối Hoa, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh. UBND tỉnh đã bổ sung kinh phí 342 triệu đồng để mua sắm thiết bị. Đặc biệt được sự giúp đỡ của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Bắc Ninh đưa vào khai thác máy phát thanh FM 2KW, máy phát hình 1 KW và một số thiết bị khác, với tổng trị giá 2 tỷ đồng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sóng phát thanh – truyền hình. 

Với tinh thần phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo, đổi mới thông tin, hướng về cơ sở, chuyển tải kịp thời đầy đủ, chính xác những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh đã duy trì đều đặn mỗi ngày 2 chương trình phát thanh; 4 chương trình truyền hình/tuần thời lượng 45-50 phút, tăng 1 chương trình/tuần so với năm 1997. Trong 2 năm 1999-2000, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh có nhiều tiến bộ vượt bậc về mọi mặt. Đài tỉnh đã đưa Trung tâm Phát thanh - Truyền hình tỉnh vào hoạt động, tạo bước đột phá trong hoạt động, nhất là hoạt động sản xuất và phát sóng chương trình Phát thanh - Truyền hình. Năm 2000, Đài đã sản xuất được 370 chương trình Phát thanh, 217 chương trình Truyền hình; 72 chương trình văn nghệ, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra. Đối với việc chỉ đạo Đài cấp huyện và cơ sở có nhiều tiến bộ: năm 2000 thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền và tiếp âm Đài cấp trên theo qui định. Khối Đài cấp huyện đã biên tập và phát sóng 1.248 chương trình Phát thanh; tiếp âm Đài Trung ương, Đài tỉnh 14.400 giờ. 

Năm 2001 là năm đầu tiên Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2001 - 2005, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Đài tỉnh tổ chức sắp xếp lại các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, tách phòng Biên tập thành 2 phòng Thời sự và Chuyên đề. Mô hình tổ chức bộ máy của Đài gồm: Lãnh đạo cơ quan có Giám đốc và 2 Phó Giám đốc, 4 Phòng chuyên môn: Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Thời sự, Chuyên đề, Kỹ thuật. Lãnh đạo Đài tỉnh tập trung chỉ đạo cải tiến nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng chuyên sâu, đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật sản xuất và phát sóng chương trình Phát thanh - Truyền hình. 

Từ năm 2001- 2005, được sự quan tâm đầu tư kinh phí của tỉnh, Đài đã mua sắm bổ sung được nhiều trang thiết bị hiện đại như: Bộ vi-ba truyền hình trực tiếp, hoàn thiện và đưa vào sử dụng mạng LAN, đầu thu kĩ thuật số, máy phát kĩ thuật số, hệ thống máy tính, camera…với tổng kinh phí đầu tư hàng chục tỷ đồng. Một dấu ấn quan trọng, sau hơn 2 tháng phát thử nghiệm, đúng 11h ngày 22/12/2001, Đài tỉnh chính thức cát băng khánh thành, đưa máy phát hình 5 KW, kênh 37 UHF vào hoạt động. Đây là bước đột phá về kỹ thuật, làm cho chất lượng hình ảnh, âm thanh của chương trình Truyền hình, phạm vi phủ sóng rộng hơn, hiệu quả phủ sóng Truyền hình tốt hơn nhiều so với trước đó. 

Về sự nghiệp Truyền thanh, với sự tham mưu tích cực của Đài tỉnh và các Ngành liên quan, ngày 26/12/2002, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 144/2002/QĐ-UB về việc thành lập Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn. Theo Quyết định, mỗi Đài Truyền thanh cơ sở có 2 người gồm 1 Trưởng Đài kiêm biên tập và phát thanh viên, 1 nhân viên kỹ thuật. Để hoạt động chuyên môn đi vào nền nếp, Đài tỉnh thường xuyên hướng dẫn Đài Truyền thanh huyện, thị xã và Đài cơ sở phát chương trình địa phương, thực hiện tiếp âm Đài cấp trên. Do có sự quan tâm đến công tác quản lý sự nghiệp, nhất là làm tốt công tác hướng dẫn nội dung tuyên truyền, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động trong toàn ngành nên sự nghiệp Truyền thanh - Phát thanh - Truyền hình đã có sự phát triển mới. Đến năm 2005, toàn tỉnh có 8 Đài cấp huyện và 82 Đài Truyền thanh cấp xã. 

Năm 2005, Đài tỉnh có sự thay đổi về công tác tổ chức cán bộ. Ngày 1/4/ 2005, đồng chí Nguyễn Tất Phục nghỉ hưu theo chế độ. Ngày 28/4/2005, Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 586- QĐ/CT bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Phong giữ chức vụ Giám đốc. Ngày 1/9/2005, đồng chí Vũ Đức Trọng nghỉ hưu theo chế độ; ngày 7/12/2005, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 2331- QĐ/CT bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Khi làm Phó Giám đốc. Theo Quyết định số 105/2005/QĐ - UB, ngày 12/8/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Bắc Ninh trong đó, Đài tỉnh có lãnh đạo cơ quan gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc, 7 đơn vị chuyên môn nghiệp vụ: Văn phòng, phòng Thời sự, phòng Chuyên đề, phòng Biên tập chương trình, phòng Kỹ thuật, phòng Văn nghệ- Thể thao- Giải trí, phòng Thông tin quảng cáo và Dịch vụ phát thanh truyền hình, với 47 cán bộ trong biên chế và 15 cán bộ hợp đồng.

Căn cứ vào nhiệm vụ yêu cầu thực tế, thực hiện Quyết định 105/QĐ-UB của UBND tỉnh, Chi uỷ, Chi bộ, lãnh đạo cơ quan đã đề ra lộ trình “Đổi mới và phát triển”, với mục tiêu đổi mới, cải tiến tăng thời lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình Phát thanh - Truyền hình, đẩy mạnh sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình, nâng cao thu nhập và đời sống cho cán bộ viên chức và người lao động. 

Từ ngày 1/5/2005, Đài tỉnh tăng thời lượng, điều chỉnh kết cấu và giờ phát sóng chương trình Phát thanh - Truyền hình. Mỗi ngày Đài sản xuất và phát sóng 3 chương trình Phát thanh, tăng 1 chương trình, sản xuất và phát sóng 2 chương trình Thời sự Truyền hình. Từ ngày 15/10/2005, Đài mở thêm bản tin Thời sự Quốc tế trên sóng Truyền hình, tạo ra tính toàn diện, sắc thái mới của thời sự BTV. Năm 2005, Đài tỉnh đã phát sóng 980 chương trình Phát thanh, tăng 248 chương trình so với năm 2004, phát sóng 615 chương trình Truyền hình, tăng 244 chương trình so với năm 2004, thực hiện 20 chương trình TH trực tiếp các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội diễn ra trong tỉnh. Ngoài ra, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Đài đã hỗ trợ thiết bị xây dựng 20 Đài cấp xã, với tổng kinh phí 1 tỷ đồng, đưa số Đài cơ sở trong toàn tỉnh lên 82 Đài.

Đánh giá kết quả hoạt động của Ngành, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chỉ rõ “Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh đã tăng thời lượng, mở thêm nhiều chuyên mục, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mạng lưới Truyền thanh cơ sở được tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và chỉ đạo chặt chẽ về nội dung.” Từ năm 1997 - 2005, Đài tỉnh đoạt 1 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc, 22 Bằng khen tại Liên hoan Phát thanh - Truyền hình toàn quốc. Với những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, Đài tỉnh được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, Đài Truyền hình Việt Nam. Đặc biệt, năm 2004, Đài tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. 

* Giai đoạn 2006 - 2010 

Năm 2006 là năm đầu Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2006 - 2010. Đối với hoạt động Báo chí, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nêu rõ: “ Mở rộng và nâng cao hoạt động của báo chí, phát thanh - truyền hình, đổi mới nội dung tuyên truyền, hình thức truyền tải thông tin theo hướng chuyên sâu và diện rộng, đảm bảo đúng định hướng, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị hoạt động báo chí, phát thanh - truyền hình”. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Bắc Ninh luôn bám sát vào chương trình kế hoạch công tác và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện lộ trình “Đổi mới và phát triển”. Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, Đài tỉnh đã tăng thời lượng và điều chỉnh giờ phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình. Từ ngày 1/4/2006, Đài tỉnh thực hiện sản xuất và phát sóng 3 chương trình thời sự truyền hình/ngày, tăng 1 chương trình so với trước. Trong công tác tuyên truyền, Đài tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình. Tăng cường thực hiện các thể loại phỏng vấn, phóng sự ngắn, chương trình giao lưu, đối thoại, toạ đàm, chú ý đến tính thời sự, tính phát hiện, cập nhật thông tin, đa dạng hoá các hình thức chuyển tải thông tin, nhằm thu hút sự quan tâm của khán, thính giả. Mở thêm nhiều chương trình, chuyên mục, tiết mục mới như: Sân chơi “Đất học Kinh Bắc”, “Đậm đà khúc hát dân ca”, “Hát đối Quan họ”, “60 phút Bạn và Tôi”…

Để tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, năm 2006, Đài đã tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư cải tạo trường quay lớn diện tích 170 m2, đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị kỹ thuật theo hướng đồng bộ hiện đại như: Hệ thống thiết bị truyền dẫn phát sóng, Camera kỹ thuật số, thiết bị âm thanh, máy ghi âm, thiết bị Sever phát sóng truyền hình, xe truyền hình lưu động,.. Đến tháng 9 năm 2006, Đài đã đưa vào khai thác trường quay lớn. Năm 2008 đã đưa xe truyền hình lưu động vào hoạt động. Đài tỉnh đã đầu tư hoàn thiện trang thiết bị kỹ thuật số, hệ thống phi tuyến vào sản xuất và phát sóng chương trình,
tạo bước đột phá quan trọng trong việc tăng thời lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình Phát thanh - Truyền hình. 

Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên của Đài tỉnh, các Đài Truyền thanh huyện, thành phố, thị xã và cơ sở, Đài tỉnh đã phối hợp với 2 Đài Quốc gia, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh mở nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền hình. Mỗi năm. Đài tỉnh mở từ 1 đến 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. Do vậy, đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên ngày càng vững vàng về chuyên môn. 

Từ các giải pháp về coi trọng nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, thực hiện xã hội hoá chương trình và một số giải pháp khác, Đài tỉnh đã thực hiện tốt mục tiêu tăng thời lượng chương trình. Từ 1/4/2007, Đài tăng thời lượng phát sóng trên chương trình Truyền hình lên 13,5 giờ/ngày. Năm 2008, Đài tăng thời lượng phát sóng Truyền hình lên 17h/ngày, phát 3 chương trình Phát thanh, với tổng thời lượng 2h30 phút/ngày. Các chương trình thời sự, chuyên mục, tạp chí, giao lưu đối thoại, sân chơi, giải trí được nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Ngoài ra, mỗi năm, Đài tỉnh thực hiện từ 15 đến 30 chương trình Truyền hình trực tiếp các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. 

Tham dự các hoạt động nghiệp vụ do 2 Đài Quốc gia, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức như: Liên hoan Truyền hình toàn quốc, Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc, Liên hoan Phát thanh toàn quốc, Đài tỉnh đoạt 1 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc, 7 Bằng khen, Giải Báo chí Ngô Gia Tự đoạt 1 giải A, 15 giải B, 13 giải C. Trong những năm 2006- 2009, Đài tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình Truyền hình trực tiếp các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật diễn ra trong tỉnh, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Truyền hình trực tiếp chương trình “Vòng tay nhân ái vì người nghèo”, quyên góp gần 1 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo tỉnh; phối hợp với Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Nghệ An tổ chức Truyền hình trực tiếp chương trình giao lưu “Hẹn hò những dòng sông”, phản ánh sự bảo tồn và phát triển của Hò ví dặm Nghệ Tĩnh và dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Trong công tác sự nghiệp, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, Đài Phát thanh huyện, thị xã, thành phố được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị kĩ thuật đồng bộ hiện đại. Với sự tham mưu của Đài tỉnh và các ngành liên quan, ngày 3/10/2008, UBND tỉnh ra Quyết định số 1373 - QĐ/UBND đổi tên Đài Truyền thanh cấp huyện thành Đài Phát thanh huyện, thị xã, thành phố, tạo sự thống nhất tên gọi của Đài cấp huyện trong tỉnh.  8/8 Đài Phát thanh huyện, thị xã, thành phố đã có máy tính làm chương trình phát thanh. Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ định hướng hoạt động đối với Đài cơ sở. Chỉ đạo hướng dẫn về nội dung công tác tuyên truyền đối với các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; giúp đỡ việc sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị kĩ thuật; hướng dẫn việc biên tập tin bài, xây dựng chương trình, kĩ thuật tiếp âm. Tăng cường kiểm tra hoạt động của các Đài cơ sở, nhất là việc thực hiện Quyết định 144/2002/QĐ-UB của UBND tỉnh về việc xây dựng đài truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn. Năm 2007, toàn tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng đài truyền thanh ở 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tính đến đầu năm 2009, toàn tỉnh có 126 đài truyền thanh cơ sở, trong đó có 30 đài phát sóng FM, hầu hết các đài cơ sở đều có 2 người. Đài cơ sở ở các huyện Quế Võ, Lương Tài và thị xã Từ Sơn đã sản xuất được 2 chương trình/tuần trở lên, thực hiện tốt việc tiếp âm Đài 3 cấp. Đối với hệ thống Đài cấp huyện, Đài cơ sở đã dần được kiện toàn. Nếu năm 1997 toàn tỉnh chỉ có 6 đài truyền thanh huyện, thị xã; 25 đài quy mô xã và 306 trạm truyền thanh thôn, thì đến năm 2009 có 8 đài phát thanh cấp huyện; 126 đài truyền thanh cấp xã, gần 650 đài, trạm truyền thanh cấp thôn. 

Từ năm 2006 đến 2010, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, phát huy cao nội lực, ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, nhận được nhiều danh hiệu thi đua. Năm 2006, Đài tỉnh được Đài Tiếng nói Việt Nam tặng Bằng khen, Đài thành phố Bắc Ninh được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc khối Đài huyện, thị xã, thành phố. Đài Truyền thanh xã Hương Mạc, Từ Sơn được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc Khối Đài cơ sở. Năm 2007, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc khối Văn hoá - xã hội cho Đài tỉnh, tặng Cờ thi đua xuất sắc Khối Đài cấp huyện cho Đài Lương Tài. Năm 2008, Đài tỉnh được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Năm 2009, Đài tỉnh được Bộ Thông tin & Truyền thông tặng Cờ Thi đua xuất sắc. Đặc biệt, vinh dự lớn cho ngành Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh, trong năm 2009, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Bắc Ninh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đó là phần thưởng cao quý ghi nhận công lao đóng góp của toàn thể cán bộ viên chức Đài tỉnh qua các thời kỳ, đồng thời động viên, khích lệ ngành Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh nỗ lực phấn đấu hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh giao cho. 

 
Năm 2006 là năm đầu Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2006 - 2010. Đối với hoạt động Báo chí, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nêu rõ: “ Mở rộng và nâng cao hoạt động của báo chí, phát thanh - truyền hình, đổi mới nội dung tuyên truyền, hình thức truyền tải thông tin theo hướng chuyên sâu và diện rộng, đảm bảo đúng định hướng, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị hoạt động báo chí, phát thanh - truyền hình”. 
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Bắc Ninh luôn bám sát vào chương trình kế hoạch công tác và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện lộ trình “Đổi mới và phát triển”. Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, Đài tỉnh đã tăng thời lượng và điều chỉnh giờ phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình. Từ ngày 1/4/2006, Đài tỉnh thực hiện sản xuất và phát sóng 3 chương trình thời sự truyền hình/ngày, tăng 1 chương trình so với trước. Trong công tác tuyên truyền, Đài tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình. Tăng cường thực hiện các thể loại phỏng vấn, phóng sự ngắn, chương trình giao lưu, đối thoại, toạ đàm, chú ý đến tính thời sự, tính phát hiện, cập nhật thông tin, đa dạng hoá các hình thức chuyển tải thông tin, nhằm thu hút sự quan tâm của khán, thính giả. Mở thêm nhiều chương trình, chuyên mục, tiết mục mới như: Sân chơi “Đất học Kinh Bắc”, “Đậm đà khúc hát dân ca”, “Hát đối Quan họ”, “60 phút Bạn và Tôi”… 
 
Để tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, năm 2006, Đài đã tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư cải tạo trường quay lớn diện tích 170 m2, đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị kỹ thuật theo hướng đồng bộ hiện đại như: Hệ thống thiết bị truyền dẫn phát sóng, Camera kỹ thuật số, thiết bị âm thanh, máy ghi âm, thiết bị Sev¬er phát sóng truyền hình, xe truyền hình lưu động,.. Đến tháng 9 năm 2006, Đài đã đưa vào khai thác trường quay lớn. Năm 2008 đã đưa xe truyền hình lưu động vào hoạt động. Đài tỉnh đã đầu tư hoàn thiện trang thiết bị kỹ thuật số, hệ thống phi tuyến vào sản xuất và phát sóng chương trình, tạo bước đột phá quan trọng trong việc tăng thời lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình Phát thanh - Truyền hình. 
 
Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên của Đài tỉnh, các Đài Truyền thanh huyện, thành phố, thị xã và cơ sở, Đài tỉnh đã phối hợp với 2 Đài Quốc gia, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh mở nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền hình. Mỗi năm. Đài tỉnh mở từ 1 đến 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. Do vậy, đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên ngày càng vững vàng về chuyên môn. 
 
Từ các giải pháp về coi trọng nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, thực hiện xã hội hoá chương trình và một số giải pháp khác, Đài tỉnh đã thực hiện tốt mục tiêu tăng thời lượng chương trình. Từ 1/4/2007, Đài tăng thời lượng phát sóng trên chương trình Truyền hình lên 13,5 giờ/ngày. Năm 2008, Đài tăng thời lượng phát sóng Truyền hình lên 17h/ngày, phát 3 chương trình Phát thanh, với tổng thời lượng 2h30 phút/ngày. Các chương trình thời sự, chuyên mục, tạp chí, giao lưu đối thoại, sân chơi, giải trí được nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Ngoài ra, mỗi năm, Đài tỉnh thực hiện từ 15 đến 30 chương trình Truyền hình trực tiếp các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. 
 
Tham dự các hoạt động nghiệp vụ do 2 Đài Quốc gia, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức như: Liên hoan Truyền hình toàn quốc, Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc, Liên hoan Phát thanh toàn quốc, Đài tỉnh đoạt 1 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc, 7 Bằng khen, Giải Báo chí Ngô Gia Tự đoạt 1 giải A, 15 giải B, 13 giải C. Trong những năm 2006- 2009, Đài tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình Truyền hình trực tiếp các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật diễn ra trong tỉnh, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Truyền hình trực tiếp chương trình “Vòng tay nhân ái vì người nghèo”, quyên góp gần 1 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo tỉnh; phối hợp với Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Nghệ An tổ chức Truyền hình trực tiếp chương trình giao lưu “Hẹn hò những dòng sông”, phản ánh sự bảo tồn và phát triển của Hò ví dặm Nghệ Tĩnh và dân ca Quan họ Bắc Ninh. 
 
Trong công tác sự nghiệp, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, Đài Phát thanh huyện, thị xã, thành phố được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị kĩ thuật đồng bộ hiện đại. Với sự tham mưu của Đài tỉnh và các ngành liên quan, ngày 3/10/2008, UBND tỉnh ra Quyết định số 1373 - QĐ/UBND đổi tên Đài Truyền thanh cấp huyện thành Đài Phát thanh huyện, thị xã, thành phố, tạo sự thống nhất tên gọi của Đài cấp huyện trong tỉnh. 8/8 Đài Phát thanh huyện, thị xã, thành phố đã có máy tính làm chương trình phát thanh. Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ định hướng hoạt động đối với Đài cơ sở. Chỉ đạo hướng dẫn về nội dung công tác tuyên truyền đối với các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; giúp đỡ việc sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị kĩ thuật; hướng dẫn việc biên tập tin bài, xây dựng chương trình, kĩ thuật tiếp âm. Tăng cường kiểm tra hoạt động của các Đài cơ sở, nhất là việc thực hiện Quyết định 144/2002/QĐ- UB của UBND tỉnh về việc xây dựng đài truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn. Năm 2007, toàn tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng đài truyền thanh ở 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tính đến đầu năm 2009, toàn tỉnh có 126 đài truyền thanh cơ sở, trong đó có 30 đài phát sóng FM, hầu hết các đài cơ sở đều có 2 người. Đài cơ sở ở các huyện Quế Võ, Lương Tài và thị xã Từ Sơn đã sản xuất được 2 chương trình/tuần trở lên, thực hiện tốt việc tiếp âm Đài 3 cấp. Đối với hệ thống Đài cấp huyện, Đài cơ sở đã dần được kiện toàn. Nếu năm 1997 toàn tỉnh chỉ có 6 đài truyền thanh huyện, thị xã; 25 đài quy mô xã và 306 trạm truyền thanh thôn, thì đến năm 2009 có 8 đài phát thanh cấp huyện; 126 đài truyền thanh cấp xã, gần 650 đài, trạm truyền thanh cấp thôn. 
 
Từ năm 2006 đến 2010, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, phát huy cao nội lực, ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, nhận được nhiều danh hiệu thi đua. Năm 2006, Đài tỉnh được Đài Tiếng nói Việt Nam tặng Bằng khen, Đài thành phố Bắc Ninh được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc khối Đài huyện, thị xã, thành phố. Đài Truyền thanh xã Hương Mạc, Từ Sơn được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc Khối Đài cơ sở. Năm 2007, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc khối Văn hoá - xã hội cho Đài tỉnh, tặng Cờ thi đua xuất sắc Khối Đài cấp huyện cho Đài Lương Tài. Năm 2008, Đài tỉnh được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Năm 2009, Đài tỉnh được Bộ Thông tin & Truyền thông tặng Cờ Thi đua xuất sắc. Đặc biệt, vinh dự lớn cho ngành Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh, trong năm 2009, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Bắc Ninh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đó là phần thưởng cao quý ghi nhận công lao đóng góp của toàn thể cán bộ viên chức Đài tỉnh qua các thời kỳ, đồng thời động viên, khích lệ ngành Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh nỗ lực phấn đấu hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh giao cho. 
 
* Giai đoạn 2010 - 2014: 
 
Giai đoạn 2010- 2014 là một giai đoạn đặc biệt của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Năm 2010 là năm đầu tiên, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ ( 2010 - 2015 ). Đối với hoạt động Báo chí, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nêu rõ: “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động văn hoá, báo chí, phát thanh truyền hình, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương”. 
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Bắc Ninh luôn bám sát vào chương trình kế hoạch công tác và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện lộ trình “Đổi mới và phát triển”. Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, Đài tỉnh đã tăng thời lượng và điều chỉnh giờ phát sóng, nâng cao thời lượng tự sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình và từng bước đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình. Tăng cường thực hiện các thể loại phỏng vấn, phóng sự ngắn, chương trình giao lưu, đối thoại, toạ đàm, chú ý đến tính thời sự, tính phát hiện, cập nhật thông tin, đa dạng hoá các hình thức chuyển tải thông tin, nhằm thu hút sự quan tâm của khán, thính giả. Duy trì và mở thêm nhiều chương trình, chuyên mục, tiết mục mới như: sân chơi “Đất học Kinh Bắc”, “Thi giọng hát hay quan họ”, “Hát đối Quan họ”, “60 phút Bạn và Tôi”… Nhằm tăng cường quảng bá chương trình phát thanh - truyền hình của Đài, ngày 9 tháng 8 năm 2010, Đài tỉnh đã khai trương trang thông tin điện tử với nhiều chuyên mục và tin tức thời sự được cập nhật hàng ngày. Như vậy Đài tỉnh có thêm một kênh thông tin quan trọng cung cấp đến độc giả trong và ngoài tỉnh.
 
Từ tháng 2/2010 đồng chí Trần Đại Đồng, Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh được bổ nhiệm làm Giám đốc Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh Bắc Ninh thay cho đồng chí Nguyễn Văn Phong, nguyên Giám đốc Đài chuyển công tác khác. 
 
Ngày 1/9/2011, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã điều động và bổ nhiệm đồng chí Đào Duy Trường, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ về làm Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Ninh. Tháng 5/2012, đồng chí Trần Đại Đồng lâm bệnh trọng qua đời. Ngày 1/11/2012 đồng chí Nguyễn Xuân Khi, Phó Giám đốc được bổ nhiệm làm Giám đốc Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh Bắc Ninh. 
 
Để tiếp tục tăng cường cán bộ lãnh đạo cho Đài tỉnh, ngày 2/5/2013, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tiến Vụ, Chuyên viên Văn xã Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Giám đốc; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Thái, Trưởng phòng Dịch vụ và Quảng cáo làm Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Ninh.
 
Trong giai đoạn này, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh phản ánh kịp thời, toàn diện, hiệu quả các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đặc biệt với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành từ trung ương đến địa phương; sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị, đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 88 ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2013), Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh chính thức phát sóng, quảng bá chương trình truyền hình trên vệ tinh Vinasat. Qua đó không chỉ mở rộng diện phủ sóng và nâng cao chất lượng hình ảnh; mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới, hội nhập truyền thông trên phạm vi trong nước và quốc tế. Cùng với đó, Đài tỉnh tăng thời lượng truyền hình từ 17 giờ lên 18 giờ phát sóng/ngày. 
 
Trong năm 2013, Đài tổ chức sản xuất 2190 chương trình truyền hình với tổng số hơn 23 nghìn tin, bài; 1095 chương trình phát thanh gồm 16.900 tin, bài; 656 chương trình trên trang Thông tin điện tử với 3.500 tin, bài; phát sóng 6510 giờ truyền hình, 913 giờ phát thanh chất lượng tốt; upload hơn 1000 chương trình phát thanh và truyền hình, sân chơi, chuyên mục, tạp chí trên trang Web, thu hút gần 58 nghìn lượt người truy cập…
 
Năm 2014, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh triển khai thực hiện nhiều đề án, dự án quan trọng như: Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống phát thanh, truyền hình giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Tiếp tục tiến hành dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ quảng bá kênh truyền hình Bắc Ninh trên vệ tinh Vinasat; Kế hoạch truyền dẫn phát sóng theo Nghị định 22/NĐ-CP của Chính phủ. Từ ngày 1/2/2013 đã đưa vào sử dụng máy phát sóng 10 kw mới, phát đồng thời số hoá và analog, phục vụ đông đảo các đối tượng nhân dân. 
 
Đối với truyền hình, từ tháng 5 năm 2013, thực hiện tăng thời lượng phát sóng lên 18 giờ/ngày; tăng thời lượng các chương trình tự sản xuất; mở thêm bản tin tiếng Trung; Bản tin đồng bằng sông Hồng, một số chuyên mục, chuyên đề thiết thực và ý nghĩa với đời sống xã hội, tăng thời lượng các chương trình giải trí như thể thao, ca nhạc, văn nghệ. Sản xuất và phát sóng 3 tạp chí, 26 chuyên đề chuyên mục, 6 bản tin thời sự một ngày. 
 
Với phát thanh cũng tăng thời lượng phát sóng từ 2,5 giờ lên 4,5 giờ/ngày. Cùng với đó, đã có sự điều chỉnh, đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, chú trọng tin, bài phản ánh trực tiếp tại hiện trường. Trang Thông tin điện tử nâng cấp giao diện, thực hiện truyền hình trực tuyến, cập nhật thông tin thời sự, các chương
 
Được sự quan tâm đầu tư của UBND tỉnh, Đài tỉnh đã thực hiện dự án đầu tư cải tạo trụ sở cơ quan khang trang, sạch đẹp, tăng thêm diện tích phòng cho cán bộ sử dụng. Tiếp tục khai thác có hiệu quả trường quay lớn diện tích 170 m2, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật theo hướng đồng bộ hiện đại như: Hệ thống thiết bị truyền dẫn phát sóng, Camera kĩ thuật số, thiết bị âm thanh, máy ghi âm, thiết bị Sever phát sóng truyền hình... Từ đó, chất lượng phát sóng và diện tích phủ sóng của Đài đã tăng lên nhiều so với trước, sóng phát thanh đã phủ kín tất cả các địa phương trong tỉnh và một số tỉnh lân cận. Đặc biệt Truyền hình Bắc Ninh đã phủ sóng toàn quốc và một số quốc gia trên thế giới. 
 
Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, kĩ thuật viên, cộng tác viên của Đài tỉnh, Đài tỉnh tiếp tục phối hợp với 2 Đài Quốc gia, Học Viện Báo chí tuyên truyền, Hội Nhà Báo Việt Nam và Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh mở nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí phát thanh, truyền hình và các lớp nghiệp vụ. Mỗi năm. Đài tỉnh mở từ 1 đến 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí và cử nhiều cán bộ đi học các lớp nghiệp vụ, tiếng anh, cử nhân chính trị, xây dựng Đảng... Do vậy, đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên ngày càng nâng cao về trình độ lý luận chính trị, vững vàng về chuyên môn, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng phát thanh và truyền hình. 
 
Để thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thực hiện tốt các quy định về chính sách cán bộ, chính sách đối với người lao động, bố trí, sử dụng cán bộ hợp lí, đúng với trình độ, năng lực, sở trường nhằm phát huy cao nhất khả năng chuyên môn của từng người để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chú trọng nâng cao trình độ quản lí cho đội ngũ cán bộ trưởng, phó các phòng để đáp ứng được nhiệm vụ đổi mới và phát triển. Đồng thời thực hiện tốt các chế độ tiền lương, chính sách cán bộ đối với cán bộ viên chức và người lao động theo quy định. Đến nay, Đài tỉnh có 127 người, trong đó có 84 cán bộ viên chức, 43 lao động hợp đồng. Từ tháng 5/2014 đã thành lập Đảng bộ và toàn Đảng bộ hiện có 46 đảng viên. Công đoàn gồm 127 đoàn viên. Đoàn Thanh niên có trên 80 đoàn viên. Hội Cựu chiến binh có 6 hội viên.
 
Từ năm 2010 đến nay, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, phát huy cao nội lực, Ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, nhận được nhiều danh hiệu thi đua. Năm 2010, Đài tỉnh được nhận cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh. Đặc biệt, một vinh dự lớn cho Ngành Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh, năm 2014 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Ninh được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận công lao đóng góp của toàn thể cán bộ viên chức Đài tỉnh qua các thời kỳ, đồng thời động viên, khích lệ Ngành Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh nỗ lực phấn đấu hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh giao cho. 
 
Qua 60 năm xây dựng và phát triển, ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Ninh đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Bắc trước đây, Bắc Ninh ngày nay. Nhiều thế hệ cán bộ của ngành đã gắn bó tận tụy với công việc kể cả trên chiến trường cũng như thời bình xây dựng đất nước, phát huy cao độ hiệu quả các tờ Báo nói, Báo hình, Báo điện tử, đóng góp vào sự nghiệp chung của tỉnh, của đất nước. Đó là niềm tự hào với mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành phát thanh - truyền hình; là hành trang, điểm tựa để mỗi mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành tiếp tục phát huy trong hành trình đi tới.
BTV 

 
QB
Thi giọng hat hay Dân ca Quan họ
QC
sau gio thu 8
Phim trong tuần
hatxoan
hatxoan
Phoenix
Hoàn mỹ
An huy
BVKB

Thông tin cần biết

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
AUD 16609.9616710.2216892.66
USD 232502325023340
JPY 199.18201.19206.22