Họ và tên                            Chức danh                                        Điện thoại
Nguyễn Tiến Vụ                       Giám đốc                               0222.3872.569/0917.746.868
Đào Duy Trường                      Phó Giám đốc                        0222.3872.268/0912.191.515
Nguyễn Ngọc Thái                   Phó Giám đốc                        0222.3872.599/0989.326.972
 
QB
Thi giọng hat hay Dân ca Quan họ
QC
sau gio thu 8
Phim trong tuần
hatxoan
hatxoan
Phoenix
Hoàn mỹ
An huy
BVKB

Thông tin cần biết

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
AUD 16609.9616710.2216892.66
USD 232502325023340
JPY 199.18201.19206.22