Đồng lòng chống dịch: Khai báo y tế tự nguyện qua ứng dụng NCOVI
Đồng lòng chống dịch: Khai báo y tế tự nguyện qua ứng dụng NCOVI

03/04/2020 4:53:00 CH

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh tại công văn số1037/UBND-XDCB ngày 01 tháng 04 năm 2020 về việc tuyên truyền khai báo y tế toàn dân qua ứng dụng NCOVI, người dùng có thể tải ứng dụng NCOVI trên hệ điều hành Androi và iOS, thực hiện khai báo thông tin thông tin sức khỏe của bản thân và gia đình mọi lúc, mọi nơi hoặc truy cập 01 trong 03 địa chỉ website sau: https://ncovi.vnpt.vn/ hoặc https://moh.ncovi.vn/ hoặc https://ncov.mic.gov.vn/với mục đíchcho phép người dùng khai báo thông tin sức khỏe tự nguyện, giúp các cơ quan chức năng phòng và chống dịch COVID-19.