THƯ MỜI Báo giá thiết kế ma két, chế bản, in và gia công hoàn thiện cuốn Đặc san PTTH số 02/2024
THƯ MỜI Báo giá thiết kế ma két, chế bản, in và gia công hoàn thiện cuốn Đặc san PTTH số 02/2024

09/04/2024 3:18:00 CH

Để có cơ sở xây dựng dự toán và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ; Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh mời các đơn vị báo giá thiết kế ma két, chế bản, in và gia công hoàn thiện cuốn Đặc san Phát thanh Truyền hình số 02/2024, cụ thể như sau:
123