Hội Khuyến học Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ 2021

(BTV) Sáng 07/01, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, với mục tiêu tiếp tục làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Thí điểm xây dựng mô hình ”Công dân học tập”.


Năm 2020, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nổi bật là việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ, xây dựng quỹ khuyến học các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đặc biệt là công tác phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, biểu dương, lan tỏa gương điển hình tiên tiến, cách làm hay trong việc thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, một số đại biểu tại hội nghị cũng đề xuất: Hội Khuyến học tỉnh cần tăng cường công tác phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng tiêu chí công dân học tập, đơn vị học tập; Ban hành chính sách, công nhận chế độ đặc thù đối với Hội Khuyến học cấp xã, phường, thị trấn.

Năm 2021, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch tập trung tổ chức thành công Đại hội Hội Khuyến học các cấp; Tham mưu với UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Quyết đinh 489 của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận 49 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Chỉ thị số 10 của Tỉnh ủy về ”Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Thí điểm xây dựng mô hình ”Công dân học tập”; Triển khai tập huấn bộ tiêu chí mới của Thủ tướng Chính phủ về ”Đơn vị học tập cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh”. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài các cấp, hướng tới xây dựng xã hội học tập tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025.
H.Tâm – L.Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại