Gia Bình: Các ứng cử viên HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

(BTV) Thời gian này, các ông, bà ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, HĐND huyện Gia Bình khóa XX tiến hành tiếp xúc cử tri và động bầu cử theo quy định.


Tại buổi tiếp xúc với cử tri, đại diện Ủy ban MTTQ đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử của các người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, HĐND huyện khóa XX tại đơn vị bầu cử. Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều bám sát chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trên từng lĩnh vực công tác. Vấn đề được đa số các ứng cử viên quan tâm nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện trong nhiệm kỳ tới thường xuyên sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, qua đó lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời chuyển tải tới HĐND có các quyết sách phù hợp, nhất là các chính sách liên quan đến nông nghiệp nông thôn, chế độ đối với cán bộ cơ sở, chính sách hộ nghèo, vấn đề bình đẳng giới, xây dựng nông thôn mới, giáo dục….Cử tri huyện Gia Bình đã bày tỏ, quan điểm tin tưởng các ông bà ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 đều có trình độ, năng lực công tác, đủ sức khoẻ để đảm đương tốt chức trách nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, đồng thời mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân để nắm bắt, chuyển tải đầy đủ tâm tư nguyện vọng của nhân dân tới HĐND các cấp, thực hiện nói đi đôi với làm, góp phần giải quyết tốt các vấn đề xã hội được đông đảo cử tri quan tâm.
                                                        Đài PT Gia Bình

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại