Đầu tư công đạt trên 55%

(BTV) Năm 2021 việc thực hiện kế hoạch đầu tư công của Bắc Ninh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Với tỷ lệ giải ngân đến cuối tháng 8 đạt 55,28%. Trong đó, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh là 43,23%, ngân sách huyện, xã là 64,03%.

 

Vốn đầu tư công được phân bổ chi tiết bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định của Trung ương, của tỉnh và được thực hiện công khai, minh bạch, từng bước khắc phục được tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải trước đây. Với kết quả đạt được, năm 2021 Bắc Ninh tiếp tục được đánh giá là một trong những địa phương có tốc độ giải ngân vốn đầu tư công khá tốt trong tình trạng nhiều tỉnh có tốc độ giải ngân chậm.
                                                                             C.Oánh - H.Hiển
 
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại