Năm 2025, Bắc Ninh có 800 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

(BTV) Theo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Đến năm 2025, Bắc Ninh sẽ có khoảng 800 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Tăng 300 doanh nghiệp so với hiện nay.


Trong đó, 70% doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp của công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 15% giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; Chỉ số phát triển công nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ hàng năm tăng từ 8% - 9%. Liên kết, xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn, cải tiến doanh nghiệp trong và ngoài nước; Mỗi năm tổ chức tư vấn, cải tiến cho từ 5-10 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn tham gia cung ứng cho Công ty TNHH Samsung và các doanh nghiệp FDI  khác.

Hiện nay, Bắc Ninh có hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có khoảng 4.100 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, 500 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Những năm gần đây, giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ có mức tăng trưởng khá, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 của khối công nghiệp hỗ trợ ước đạt gần 113 nghìn tỷ đồng (giá so sánh 2010), chiếm 10,9% giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
Đức Minh - Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại