Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3

(BTV) Sáng 13/9, tại Trung đoàn 833, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS), Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3, khóa 67 năm 2021 đối với 60 cán cấp xã thuộc diện Ban Thường vụ cấp huyện quản lý.

Trong 12 ngày, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; Phòng chống chiếm lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng…Đồng thời các học viên cũng được luyện tập và kiểm tra bắn súng K54 bài 1.
Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QPAN trong tình hình mới. Nâng cao năng lực, trình độ, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QPAN, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc./.
Bộ CHQS tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại