Đến 15/9, Bắc Ninh giải ngân vốn đầu tư công đạt 59,86%

(BTV) Tính đến 15/9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 59,86% kế hoạch năm. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh giải ngân được 1.450 tỷ đồng, đạt 48,63%. Vốn ngân sách huyện, xã giải ngân được 2.847 tỷ đồng, đạt 67,83%. Có 6/8 huyện, thị xã, thành phố, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 60%. Hai huyện Quế Võ và Thuận Thành, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 51%.

 

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành các Quyết định phân bổ chi tiết vốn đầu tư công, đảm bảo công khai, minh bạch, từng bước khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, liên quan đến: Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; Tiến độ thi công, lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, giải ngân còn chậm. Vốn tạm ứng các công trình lớn, một số công trình chưa thực hiện thủ tục thanh toán, hoàn trả...
Để khắc phục tình trạng này, mới đây, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Tổ công tác 877 của tỉnh, với nhiệm vụ rà soát, giải quyết khó khăn, đôn đốc giải ngân, thanh quyết toán, thu hồi vốn đầu tư công các dự án không đảm bảo tiến độ giải ngân trên địa bàn. Đã thực hiện điều chuyển vốn 16 dự án với tổng số tiền 126,7 tỷ đồng; Lũy kế từ đầu năm 2021 đến nay, điều chuyển tổng số vốn gần 200 tỷ đồng, chuyển sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
H.Tâm – L.Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại