Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ Cụm số 6 năm 2021

(BTV) Sáng 20/9, tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh, Cụm dân quân tự vệ số 6 (thành phố Bắc Ninh) tổ chức khai mạc huấn luyện năm 2021 với sự tham gia của 10 đơn vị là các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Diễn ra từ ngày 20 đến 28/9, chương trình huấn luyện bao gồm 2 phần: Giáo dục chính trị - pháp luật, với các nội dung: Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quán triệt quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; Đường lối, chính sách đối ngoại của  Đảng, Nhà nước ta hiện nay; Dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phần huấn luyện quân sự gồm các nội dung: Sử dụng binh khí, khí tài quân sự, tập huấn điều lệnh đội hình, đội ngũ và huấn luyện bắn súng…Thông qua đó, các học viên sẽ vận dụng sát với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương và nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2021.
Đức Minh - Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại