Quân khu 1 kiểm tra kết quả công tác cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

(BTV) Đoàn công tác do Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu 1 làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) và văn thư, lưu trữ (VTLT) năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 đối với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Trên cơ sở các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1; Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác CCHC đúng, đủ thành phần theo quy định; Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch về CCHC giai đoạn 2016-2020; CCHC năm 2021 bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền về công tác CCHC được triển khai với nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, nội dung tuyên truyền phong phú sát với thực tế nhiệm vụ, hoạt động của cơ quan, đơn vị; Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về vai trò, tầm quan trọng công tác CCHC, VTLT. Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng, ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện về công tác CCHC; Tập trung vào kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm nội bộ; Xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015. Đẩy mạnh và nâng cao toàn diện chất lượng công tác VTLT; Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác CCHC, VTLT. Kịp thời rút kinh nghiệm, làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đề ra chủ trương, biện pháp khắc phục.
Đánh giá cao kết quả, những mặt làm được trong công tác CCHC, VTLT của Bộ CHQS tỉnh thời gian qua, Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu yêu cầu: Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm chuyển biến căn bản về nhận thức cho các đối tượng; Rà soát hệ thống hóa văn bản nội bộ; Thực hiện công khai minh bạch về văn bản thủ tục hành chính; Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng về CCHC, VTLT cho đội ngũ cán bộ; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của cơ quan, đơn vị.
Bộ CHQS tỉnh
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại