Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát tại thành phố Bắc Ninh

(BTV) Chiều 20/9, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; Công tác cải cách hành chính; Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo tại thành phố Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì.

Đảng bộ thành phố hiện có 71 Chi, Đảng bộ cơ sở với gần 10.200 đảng viên; Toàn thành phố có hơn 3.000 cán bộ, công chức, viên chức. Thời gian qua, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng đối với cán bộ đảng viên và công tác cán bộ, đạt nhiều kết quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác quy hoạch được thực hiện theo đúng Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định.
Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, thành phố rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính (TTHC), đề xuất cắt giảm thời gian thực hiện đối với 10 thủ tục. Thành phố tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp ISO trong giải quyết TTHC và triển khai một số tính năng mới của Cổng dịch vụ công.
Công tác tiếp công dân từng bước được củng cố và đi vào nền nếp; Các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được UBND thành phố và các phường xem xét, giải quyết kịp thời. Tỷ lệ giải quyết đơn đạt hơn 86%.
Tại buổi giám sát, các đại biểu trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến chuyển đổi vị trí việc làm; Kê khai, kiểm soát tài sản; Quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ; Giám sát cán bộ đảng viên; Phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo; Tăng cường thực hiện Đề án 5 tại chỗ tại Trung tâm Hành chính công thành phố; Rà soát, đơn giản hóa các TTHC;…
Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của thành phố trong thực hiện các quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; Công tác cải cách hành chính; Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo thời gian qua. Đề nghị thành phố tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; Tăng cường công tác cải cách hành chính góp phần nâng cao chỉ số PAPI và PCI; Đẩy mạnh công tác tiếp dân, nhất là đối thoại trực tiếp với nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện phân loại, giải quyết đơn thư theo đúng quy định góp phần giảm tình trạng đơn thư kéo dài. Đoàn giám sát, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của thành phố từ đó có những đề xuất với các cơ quan chức năng của Trung ương và tỉnh xem xét, giải quyết./.
Kiên Cường

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại