Bắc Ninh: Từ ngày 24/9 cho phép học sinh đi học lại bình thường

(BTV) Ngày 21/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã có Công văn số 1429/SGDĐT-GDTrH&TX gửi UBND tỉnh đề nghị về việc cho học sinh, học viên đến trường học tập đối với các địa phương trong tỉnh đang áp dụng trạng thái bình thường mới. Trong đó, đề cập tới các giải pháp nhằm đảm bảo Kế hoạch học tập năm học 2021-2022 của ngành GD&ĐT, đồng thời đảm bảo tổ chức học tập an toàn phòng, chống dịch. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và yêu cầu, nhiệm vụ của ngành GD&ĐT, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3027/UBND-KGVX ngày 21/9 thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương của Sở GD&ĐT về cho học sinh, học viên trở lại học tập, cụ thể như sau:

 

Đồng ý về việc cho học sinh, sinh viên đến trường để tham gia học tập từ ngày 24/9/2021 theo đề xuất của Sở GD&ĐT. Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp tổ chức cho học sinh, học viên đến trường thực hiện nhiệm vụ học tập đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo quy định.
Các Sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.
 

Vũ Nghĩa
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại