Kỳ họp thứ Ba, HĐND thị xã Từ Sơn khóa XIX - 2021

(BTV) Sáng 22/9, HĐND thị xã Từ Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp chuyên đề) nhằm thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Tại Kỳ họp, UBND thị xã thông qua thông qua các Tờ trình về: Tiếp tục giao quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND thị xã theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B; Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021 - 2025.
Theo đó, để đáp ứng các tiêu chí xây dựng thị xã Từ Sơn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến phương án phân bổ nguồn cân đối ngân sách địa phương 7.038 tỷ đồng, trong đó, dự kiến bổ sung mục tiêu cho các phường là 4.798 tỷ đồng; Bố trí kế hoạch vốn đầu tư trung hạn thị xã 2.239 tỷ đồng…
Các đại biểu HĐND thị xã cơ bản nhất trí với các Tờ trình tại Kỳ họp của UBND thị xã. Thường trực Thị ủy, UBND thị xã đã làm rõ một số nội dung liên quan đến việc rà soát, làm rõ các nguồn vốn huy động cho đầu tư các dự án giai đoạn 2021 - 2025; Nhấn mạnh sự cần thiết của việc triển khai thực hiện các dự án, ưu tiên nguồn kinh phí đầu tư các dự án trọng tâm, trọng điểm đáp ứng tiêu chí xây dựng thị xã Từ Sơn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh; Xác định rõ quy mô, nguồn vốn, phương án đầu tư, phân kỳ đầu tư đối với các dự án đảm bảo sát thực tế, hạn chế phải điều chỉnh sau đầu tư…
Với tinh thần thống nhất cao, HĐND thị xã đã thông qua các dự thảo Nghị quyết về: Giao quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND thị xã theo quy định của Luật Đầu tư công; Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B; Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đối với 16 dự án thuộc nhóm B trên địa bàn thị xã Từ Sơn, giai đoạn 2021 - 2025.
Ngay sau Kỳ họp đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND và UBND, Ủy ban MTTQ thị xã, giai đoạn 2021 - 2025; Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Thị ủy Từ Sơn và UBND thị xã giai đoạn 2021 - 2025./.
Đài Phát thanh Từ Sơn
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại