Các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh

(BTV) Sáng 22/9, các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung chuyên đề dự kiến trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

* Hội nghị thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách do đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành chức năng trình bày các dự thảo gồm: Báo cáo, Tờ trình về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Tờ trình đề nghị điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030; Tờ trình đề nghị thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Tờ trình Quy định định mức kinh phí hỗ trợ chữ ký số công cộng và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý (gồm: Dự án cứng hóa Kênh Nam đoạn từ K8+700 – K14+400; Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng Cầu Ngà và đường hai đầu cầu; Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế và Nhà tang lễ thị xã Từ Sơn).
Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình, đồng thời, tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến định hướng phát triển, quy hoạch các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Bố trí các tuyến giao thông đường sắt đô thị; Quy hoạch nông nghiệp trong đô thị; Rà soát, đánh giá lại các số liệu về diện tích đất và dân số, đảm bảo chính xác và thống nhất; Nguồn vốn thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh; Phân bổ đất cho chương trình phát triển nhà ở; Cơ chế quản lý, khai thác, vận hành các khu nhà ở; Điều kiện hỗ trợ chữ ký số công cộng qua dịch vụ bưu chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Lựa chọn chủ đầu tư có năng lực để thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh…
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng đề nghị các sở, ngành chức năng tiếp thu các ý kiến để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các dự thảo Báo cáo, Tờ trình đảm bảo về thể thức, nội dung, thời gian theo quy định để trình Kỳ họp thứ Ba của HĐND tỉnh. Giao Ban Kinh tế - Ngân sách hoàn thiện báo cáo thẩm tra để trình Thường trực HĐND tỉnh./.
* Tại hội nghị thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp Chế HĐND tỉnh chủ trì, Ban Pháp chế tiến hành thẩm tra Tờ trình đề nghị thông qua Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đáp ứng yêu cầu tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
Đề án tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH cho 4 nhóm đối tượng gồm: Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể; Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở và cán bộ công nhân viên, người lao động làm việc trong các đơn vị, cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Phụ lục I, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; Chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tiểu thương và quần chúng nhân dân; Học sinh, sinh viên các cấp học, bậc học…với tổng kinh phí thực hiện gần 45 tỷ đồng.
Trên cơ sở trao đổi, làm rõ căn cứ pháp lý của Đề án, đối tượng tuyên truyền và cơ sở xây dựng, đề xuất kinh phí cho các nội dung, hình thức tuyên truyền…. Ban Pháp chế đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung căn cứ pháp lý, hoàn thiện tờ trình để Ban trình Kỳ họp thứ Ba của HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.
* Theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra 3 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết gồm: Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách về học phí; Hỗ trợ trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động của đại dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm học 2021 – 2022; Tờ trình về việc ban hành quy định tạm thời giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Tờ trình về việc ban hành quy định hỗ trợ học phí cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh, từ năm học 2021 – 2022 đến năm học 2025 – 2026.
Các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội và các đại biểu cho ý kiến với từng nội dung thẩm tra, đề nghị đơn vị soạn thảo làm rõ một số nội dung liên quan đến các điều kiện để đối tượng học sinh, sinh viên được hưởng quy định hỗ trợ học phí; Thống nhất quy định hỗ trợ học sinh một lần hay nhiều lần. Đồng thời, rà soát, thống kê cụ thể, chính xác các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động của đại dịch Covid-19…
Cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo Tờ trình, Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị các cơ quan tham mưu xây dựng Tờ trình và UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh một số nội dung để thống nhất và phù hợp với điều kiện thực tế; Hoàn thiện thể thức văn bản đảm bảo đúng quy định; Tiếp thu ý kiến, bám sát các văn bản pháp lý để điều chỉnh hoàn thiện nội dung để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua trong kỳ họp sắp tới./.
Bá Trung – Trang Dung
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại