Bộ CHQS tỉnh tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống tư tưởng

(BTV) Sáng 23/9, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng xử lý tình huống tư tưởng và giải quyết các vụ việc xảy ra ở cơ quan, đơn vị.

       Các đại biểu tham gia tập huấn được giới thiệu, nghiên cứu một số nội dung quan trọng như: Thống nhất về nguyên tắc, quy trình các bước xử lý chung các tình huống tư tưởng; Một số tình huống tư tưởng có thể xảy ra tại đơn vị, thảo luận và gợi ý biện pháp xử lý, giải quyết. Cán bộ tham gia tập huấn cũng được bồi dưỡng một số biện pháp chủ yếu tăng cường công tác giáo dục, quản lý bộ đội, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng...Qua đó, sẽ nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc dự báo, quản lý, định hướng, đấu tranh và xử lý tư tưởng của đội ngũ cán bộ các cấp; Đồng thời bồi dưỡng phương pháp kỹ năng nắm, quản lý và xử lý các tình huống tư tưởng, vụ việc xảy ra ở cơ quan, đơn vị kịp thời, đúng quy trình, quy định, có hiệu quả./.
            Bộ CHQS tỉnh
           
 
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại