Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH, BHYT

(BTV) UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định chính sách hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 đến toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh.


Qua đó, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của các cấp, các ngành, đảm bảo nguồn lực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia BHXH và tăng diện bao phủ BHYT toàn dân.

Nội dung thực hiện kế hoạch gồm: Ban hành các văn bản triển khai Nghị quyết; Tuyên truyền, vận động nhằm thúc đẩy việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT của người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cơ quan BHXH có trách nhiệm tổ chức vận động, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục đối với người dân tham gia BHXH tự nguyện theo quy định, với mức hỗ trợ bằng 30% mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo mức đóng chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện tương ứng 46.200 đồng/tháng; Mức hỗ trợ này chưa bao gồm mức hỗ trợ theo Nghị định số 134/2015 của Chính phủ). Số tiền hỗ trợ được xác định bằng số tháng tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ nhân với số tiền hỗ trợ một tháng. Riêng đối với trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng theo phương thức một lần cho những năm còn thiếu, số tiền hỗ trợ được xác định tương tự như Điểm C, Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 01/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Đối tượng được hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT là các cựu quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975 đến 31/8/1989; Đối tượng người đang thực hiện công việc thu gom rác thải sinh hoạt tại các thôn, khu phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành của 2 tổ chức tôn giáo: Phật giáo và Công giáo. Mức hỗ trợ, giá trị của thẻ BHYT cho từng đối tượng được thực hiện theo quy định. Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở, người tham gia và ngân sách tỉnh không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT. Thẻ BHYT được cấp và có giá trị theo năm tài chính trong khoảng thời gian từ 01/8/2021 đến 31/12/2025.
Đức Minh - Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại