Lương Tài tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021

(BTV) Sáng 24/9, Huyện ủy Lương Tài tổ chức khai mạc vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự. Tham dự vòng chung khảo có 16 thí sinh được Ban Tổ chức lựa chọn trong số gần 50 thí sinh tham gia vòng thi sơ khảo đề cương. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Xây dựng đề cương thuyết trình, thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.


Nội dung thí sinh lựa chọn thuyết trình tại Hội thi đều là các chuyên đề hay, tập trung vào những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đảng các cấp gắn với nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nổi bật như các chuyên đề về “Công tác bảo vệ môi trường”; “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”…

Các thí sinh tham gia Hội thi đã nghiên cứu kỹ nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị nội dung thuyết trình công phu, bố cục chặt chẽ, logic; Quá trình thuyết trình thể hiện sự sáng tạo trong dẫn dắt vấn đề, thu hút sự chú ý người nghe, diễn đạt mạch lạc, phong cách báo cáo truyền cảm, tự nhiên, lôi cuốn, chú trọng liên hệ thực tế với địa phương; Nhiều vấn đề mới được thí sinh đi sâu phân tích, làm sáng tỏ về lý luận và thực tiễn, có tính thuyết phục cao.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Giúp cấp ủy các cấp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng; Bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.
Bá Trung - Trang Dung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại