Lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

(BTV) Chiều 18/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Vân làm Trưởng đoàn đã làm việc với Cục Thống kê tỉnh nhằm lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV.


Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, cụ thể: Sửa đổi, bổ sung Khoản 6, Điều 17: Bổ sung Quy định về việc giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ ban hành Quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP); Bổ sung quy định về việc định kỳ 5 năm rà soát về việc đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội; Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2, Điều 48, Quy định về thẩm quyền công bố thông tin của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia. Ban hành kèm Luật này Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia thay thế Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 89/2015/QH13, với 20 nhóm và 222 chỉ tiêu. Trong đó, giữ nguyên 129 chỉ tiêu thống kê, sửa tên 46 chỉ tiêu, bổ sung 47 chỉ tiêu và bỏ 11 chỉ tiêu thống kê do không còn phù hợp với thực tế, không bảo đảm tính khả thi…

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí cao với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Trao đổi, làm rõ hơn sự cần thiết ban hành Luật. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện kịp thời việc thu thập, tổng hợp và bảo đảm số liệu thống kê phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời, đầy đủ, thống nhất, phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự tăng trưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Vân đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham dự. Đồng thời nhấn mạnh, các ý kiến sẽ được đoàn tổng hợp, tiếp thu và phản ánh tới kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV.  
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại