Thông báo tuyển dụng

(BTV)

Thông báo truyển dụng người làm việc tại Đài Phát thành và Truyền hình Bắc Ninh (chi tiết)

Kế hoạch xét tuyển người làm việc tại Đài Phát thành và Truyền hình Bắc Ninh (chi tiết)

- Bìa mẫu hồ sơ tuyển dụng (tải xuống)
- Phiếu đăng ký dự tuyển
 (tải xuống)

 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại