Thông báo tuyển dụng

(BTV)

THÔNG BÁO
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH BẮC NINH NĂM 2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
 
- Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Ninh cần tuyển 02 chỉ tiêu viên chức sự nghiệp vào làm việc tại các vị trí sau:
+ Phóng viên: 01 chỉ tiêu
+ Kỹ thuật viên (Quản trị viên hệ thống): 01 chỉ tiêu
- Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng: Xem chi tiết tại Kế hoạch số 46/KH-PTTH được đăng tải trên Website của Đài PT-TH Bắc Ninh; địa chỉ: bacninhtv.vn và niêm yết tại bản tin thông báo tại sảnh tầng 1 tòa nhà 7 tầng, Đài PT-TH Bắc Ninh.
(Mẫu phiếu được đăng tải trên Website của Đài PT-TH Bắc Ninh; địa chỉ: bacninhtv.vn)
- Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 24/12/2021 đến ngày 24/01/2022 ( Trong giờ hành chính trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo thông lệ).
- Hạn cuối nhận hồ sơ: 16h30’ giờ ngày 24/01/2022.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Ninh.
- Mọi thông tin chi tiết liên hệ phòng TC-HC-TH, Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Ninh; địa chỉ: Dốc Suối Hoa, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh.
- Điện thoại liên hệ: (0222). 3871.289.
BTV

- Kế hoạch số 46/KH-PTTH (chi tiết)

- PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC (tải xuống)

- BÌA MẪU HỒ SƠ TUYỂN VIÊN CHỨC
 (tải xuống)

Kết quả phỏng vấn xét tuyển người vào làm việc tại Đài PT&TH Bắc Ninh năm 2021 (chi tiết)

- Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch
(chi tiết) 

- Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển người vào làm việc từ nguồn thu sự nghiệp năm 2021 của Đài PT&TH Bắc Ninh (chi tiết)

-Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đài PT&TH Bắc Ninh năm 2021 (chi tiết)

-Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đài PT&TH Bắc Ninh (chi tiết)

- Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức tại Đài PT&TH Bắc Ninh (vòng 2) - Chi tiết

 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại