Xử phạt 875 triệu đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

(BTV) Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải vừa ký Quyết định xử phạt 5 hộ cô đúc nhôm (tái chế chất thải rắn) thuộc thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong với tổng số tiền là 875 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

 

 5 hộ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường gồm: Hộ bà Mẫn Thị Hòa; Bà Nguyễn Thị Hương; Ông Nguyễn Văn Quân; Ông Nguyễn Văn Chiến và ông Hoàng Văn Hải. Tất cả các hộ này trong quá trình cô đúc nhôm (tái chế chất thải rắn) đều không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Căn cứ Nghị định số 155 ngày 18/11/2016 và Nghị định số 55 ngày 24/5/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, 5 hộ tại thôn Mẫn Xá, mỗi hộ bị xử phạt 175 triệu đồng. Tổng số tiền 5 hộ bị xử phạt là 875 triệu đồng. Đồng thời, cả 5 hộ này đều bị đình chỉ hoạt động 9 tháng và buộc phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại