Khối các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp tổng kết thi đua khen thưởng

(BTV) Sáng 24/11, Khối Thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tỉnh (do Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh làm Trưởng Khối) tổ chức tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2021.


Toàn cảnh hội nghị
Trong năm, 24 đơn vị trong Khối đã tham mưu, làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị, các kế hoạch, chương trình công tác của Khối; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm Điều lệ Hội; Tích cực tham gia các chương trình phòng chống dịch Covid - 19; Chú trọng phát hiện, lựa chọn bồi dưỡng tập thể điển hình tiên tiến nhằm thúc đẩy phong trào thi đua. Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh…góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.
Tại hội nghị, các đơn vị thống nhất, suy tôn 1 đơn vị nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 2 đơn vị nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và 11 đơn vị nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa được bầu làm Cụm trưởng Khối năm 2022.
C. Oánh - H. Hiển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại