Yên Phong phát triển thương hiệu sản phẩm đặc trưng

(BTV) Huyện Yên Phong có nhiều sản phẩm nông nghiệp được người tiêu dùng biết đến và tin tưởng như: Nếp cái hoa vàng, bánh tẻ làng Chờ, bánh đa nem Yên Phụ... Để nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm này, huyện đã đẩy mạnh xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc sản của địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, thúc đẩy phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn.

Trong Chương trình OCOP của tỉnh năm 2021, Yên Phong có Bánh tẻ làng Chờ và Bánh đa nem Yên Phụ - 2 ẩm thực đặc sản của địa phương, đăng ký tham gia. Để đáp ứng các tiêu chí OCOP, địa phương đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người nông dân chuẩn hóa về quy trình sản xuất, trong đó, cần quan tâm hơn về mẫu mã, bao bì, đảm bảo an toàn thực phấm, chất lượng sản phẩm,...Đồng thời, hoàn thiện về hồ sơ pháp lý theo quy định.

Đến thời điểm này, huyện Yên Phong có 3 sản phẩm được cấp bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chứng nhận: Bánh tẻ làng Chờ; Nếp cái hoa vàng Yên Phụ, Bánh đa nem Yên Phụ. 3 sản phẩm được công nhận OCOP tỉnh Bắc Ninh là Nếp cái Hoa vàng; Trứng gà, Trứng vịt Hưng Phát. Để có thêm các sản phẩm được công nhân hơn nữa, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Phong cùng cơ quan tư vấn đang tích cực hỗ trợ các chủ thể hoàn chỉnh các thủ tục, trình Hội đồng của tỉnh chấm điểm.

Nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông sản địa phương, các doanh nghiệp, HTX, người dân cần tuân thủ đúng quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản an toàn chất lượng sản phẩm; đáp ứng các tiêu chí theo quy định. Có như vậy, nông sản của địa phương mới tiếp tục khẳng định và có chỗ đứng ổn định trên thị trường. 

Chu Oánh, Hoàng Hiển

 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại