Bắc Ninh tăng cường cải thiện các chỉ số về quản trị và điều hành

(BTV) Để tiếp tục nâng cao hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư, cải thiện các chỉ số về quản trị và điều hành của địa phương, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể:

Đối với chỉ số cải cách hành chính: Giao Sở Nội vụ nghiên cứu đưa tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh vào tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị; MTTQ tỉnh chỉ đạo MTTQ các cấp hướng dẫn, phối hợp với các ngành địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho tổ khảo sát về chỉ số PAPI và Par Index.  Các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh xử lý công việc qua môi trường mạng, sử dụng văn bản điện tử, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; Tăng cường hoạt động của Tổ phản ứng nhanh 3 nhất và mô hình giải quyết thủ tục hành chính “5 tại chỗ”.            

BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại