Kinh tế Bắc Ninh tăng trưởng 6,9%

(BTV) Mặc dù năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp nhưng tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn Bắc Ninh đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 6,9 %.

Ảnh minh họa

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, Bắc Ninh đã Chủ động “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Sớm tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên toàn tỉnh, đảm bảo an toàn, đạt tỷ lệ cao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân trong tình hình mới. Với những giải pháp linh hoạt, sáng tạo, chưa có tiền lệ...Bắc Ninh đã hoàn thành và vượt 8/12 chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng: Tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch đề ra; tổng sản phẩm (GRDP) năm 2021 tăng 6,9%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5%; xuất khẩu hàng hóa tăng 18,7%, xuất khẩu hàng hóa ước 46,4 tỷ USD, vượt 27,1%, tăng 18,7%; Thu ngân sách nhà nước ước trên 31.100 tỷ đồng, vượt gần 12%% dự toán năm.
P. Trường, P. Hoa

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại