100% lao động thất nghiệp được hưởng trợ cấp

(BTV) Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh nhận được trên 8600 hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. 100% lao động đủ điều kiện đều nhận được quyết định trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề.

 
Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số lao động mất việc làm, không có thu nhập. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức các điều kiện hỗ trợ người lao động tiếp cận nhanh nhất chính sách Bảo hiểm Thất nghiệp. Trong đó, tổ chức tư vấn, cung cấp thông tin về chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 100% người lao động đến đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, tư vấn cho người lao động tìm việc làm thông qua website, điện thoại. Đối với hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm thực hiện kiểm tra, rà soát, làm thủ tục để người lao động nhận được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất, đồng thời đảm bảo đúng quy định của nhà nước.
Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại