Kỳ họp thứ Tư – HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX thành công tốt đẹp

(BTV) Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ Tư -HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ Tư – HĐND tỉnh khóa XIX
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung khẳng định: Kỳ họp thứ Tư đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào 61 Báo cáo, Tờ trình với nhiều ý kiến chất lượng, đồng thời xem xét và biểu quyết thông qua 30 Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh phúc lợi xã hội; Tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Dự báo năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cùng cả hệ thống chính trị cần tiếp tục chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung khẩn trương triển khai ngay các Nghị quyết; Quyết tâm, kiên trì thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế; Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, cùng với tập trung khắc phục hậu quả của dịch bệnh, tận dụng tốt cơ hội để khôi phục, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu và tuyên bố bế mạc Kỳ họp
Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh: “…..Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế. Tiếp tục rà soát bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các chính sách của địa phương phù hợp, thiết thực đủ mạnh để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội kịp thời.
Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao việc nêu gương và trách nhiệm người đứng đầu; Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Chú trọng các giải pháp phát triển văn hóa - con người, khơi dậy truyền thống tốt đẹp, ý chí khát vọng vươn lên vì hạnh phúc của dân tộc, vì sự phát triển của quê hương, đất nước.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Chủ động rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước mắt đảm bảo cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đủ đầy, vui vẻ và bình an.

Toàn thể phiên họp chào cờ tại lễ bế mạc
Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Thay mặt chủ tọa Kỳ họp, ông Nguyễn Quốc Chung tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ Tư -  HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
P. Hoa, Q.Hưng, P.Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại