[Infographic] 10 sự kiện, thành tựu nổi bật của tỉnh Bắc Ninh năm 2021

(BTV) Năm 2021 - một năm đầy gian nan, thử thách đã đi qua. Vượt lên mọi khó khăn, năm qua, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Bắc Ninh đã quyết tâm, đồng lòng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trong bối cảnh kinh tế của tỉnh có độ mở lớn, chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi tình hình quốc tế và dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Bắc Ninh vẫn triển khai hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch; đạt được những kết quả toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Cụ thể:

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại