Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2022

(BTV) Chiều 14/1, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.


Năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là vai trò tham mưu, đề xuất giải pháp để triển khai hiệu quả các đề án phát triển kinh tế trọng tâm của tỉnh; tiếp tục thực hiện các biện pháp thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Công tác quản lý đầu tư trong nước, công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch được đẩy mạnh và triển khai hiệu quả. Năm 2021, Cấp đăng ký thành lập mới trên 2 nghìn doanh nghiệp và 743 đơn vị trực thuộc với tổng vốn đăng ký hơn 24.400 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. 100% các thủ tục hành chính đã sẵn sàng ở dịch vụ công mức độ 4. Tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng duy trì ở mức cao, đạt 98%, đứng thứ 3 cả nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng yêu cầu Sở tiếp tục đôn đốc, tổng hợp, rà soát báo cáo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để sớm trình cấp có thẩm quyền. Phối hợp với sở, ngành, địa phương cập nhật tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tham mưu tỉnh các giải pháp và chỉ đạo, điều hành phù hợp. Nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư công, từ khâu quản lý vốn đến công tác thẩm định chủ trương đầu tư, đấu thầu.... Chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân.

Nhấn mạnh, năm 2022, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 5 – 6%, vì vậy, vai trò, trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư là rất lớn vì là đơn vị trực tiếp tham mưu các chủ trương thu hút đầu tư, đầu tư công và xây dựng chính sách. Đối với các dự án BT, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh thực hiện các dự án.
 
 
Tại hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Chủ tịch UBND tỉnh.
Chu Oánh – Hoàng Hiển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại