Bắc Ninh: Hướng dẫn, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

(BTV) Sáng 29/5, Ban Quản lý Các Khu Công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, các vấn đề về giải quyết chế độ ốm đau, thai sản của người lao động và tình hình nợ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) của doanh nghiệp. Từ điểm cầu Ban Quản lý Các Khu Công nghiệp tỉnh, hội nghị kết nối đến hơn 1000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

           Căn cứ chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đối tượng được hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, mức được hỗ trợ... Tại hội nghị, các đơn vị doanh nghiệp được ngành chức năng hướng dẫn người lao động làm hồ sơ, gửi doanh nghiệp tổng hợp. Doanh nghiệp tổng hợp và niêm yết công khai tại nơi làm việc, sau đó gửi danh sách đến cơ quan BHXH. Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia bảo hiểm bắt buộc của người lao động. Tiếp đó, doanh nghiệp gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện để thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Các hoạt động hỗ trợ sẽ được triển khai ngay sau khi kết thúc hội nghị để kịp thời hỗ trợ người lao động.

Trung Kiên - Bá Phúc

 

 

 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại