Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang làm việc với Sở Nội vụ

(BTV) Sáng 13/6, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang với Sở Nội vụ

          Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, 6 tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện khoa học, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ Đề án thành lập thị xã và các phường thuộc thị xã Quế Võ, Thuận Thành; Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh ban hành các Chương trình, Kế hoạch về cải cách hành chính năm 2022 và theo từng giai đoạn cụ thể. Công tác tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan, đơn vị, địa phương được sắp xếp, kiện toàn đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Hoàn thành tinh giản biên chế theo yêu cầu đề ra. Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, thẩm quyền. Năm 2021, Bắc Ninh xếp thứ 32/63 về chỉ số cải cách hành chính; Xếp thứ 7/63 chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, góp phần cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.    

          Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương đề xuất, kiến nghị 1 số vấn đề: Sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ lái xe dôi dư sau thu hồi xe; Cho phép thi tuyển công chức cấp xã và sớm thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục; Cân đối, bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức cho một số đơn vị, địa phương; Đề nghị tách Trung tâm Y tế cấp huyện thành Trung tâm Y tế dự phòng và Bệnh viện đa khoa cấp huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự chủ của đơn vị, tinh giản biên chế; Tỉnh sớm cho chủ trương về vấn đề thu học phí...

          Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đánh giá cao những ý kiến, đóng góp, đề xuất xác đáng của các Sở, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề còn tồn tại liên quan đến ngành Nội vụ. Đề nghị: Ngành Nội vụ khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; Kiện toàn, sắp xếp các phòng, chuyên môn, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bám sát theo quy định Trung ương; Tham mưu UBND tỉnh thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định; Tích cực tham mưu việc sắp xếp tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng phương án tuyển dụng giáo viên, đảm bảo công khai minh bạch; Hoàn thiện Đề án thành lập thị xã Quế Võ, Thuận Thành trình cấp có thẩm quyền quyết định; Phân loại cấp hành chính thành phố Từ Sơn. Phối hợp chặt chẽ với Cục Văn thư lưu trữ nhà nước chuẩn bị các điều kiện để tổ chức triển lãm tài liệu “Lịch sử Bắc Ninh qua di sản tư liệu thế giới”; Rà soát cụ thể số liệu, hoàn thiện trình UBND tỉnh và phối hợp với Sở Tài chính đề xuất kinh phí.

          Mặt khác, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, quản lý Nhà nước về tôn giáo; Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về Hội và tổ chức phi chính phủ. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ để siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo thiết thực phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại