Thống nhất một số nội dung biên tập, bổ sung, tái bản "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh" (1926-2023)

(BTV) Sáng 24/6, Ban Chỉ đạo biên tập, bổ sung, tái bản sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh” (1926-2023) họp thảo luận, thông qua Đề cương chi tiết cuốn sách. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Tham dự có các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ; đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban biên tập; đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo; Ban biên tập, bổ sung, tái bản sách.

 

hoi_nghi_BCD_bien_tap_bo_sung_tai_ban_sach_lich_su_dang_bo_tinh_bn(1).png

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe tổng hợp ý kiến đóng góp Đề cương sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh” (1926-2023), đồng thời đóng góp chỉnh sửa, bổ sung cho cuốn sách một số nội dung liên quan đến bố cục, tiêu đề, lựa chọn nội dung theo từng giai đoạn lịch sử… Các đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết biên soạn, tái bản sách; cho rằng việc viết lịch sử Đảng cần phải viết nhiều lần để tránh sai sót; trên cơ sở kế thừa sách lịch sử của các giai đoạn trước, cần tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung để cuốn sách xuất bản bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác.   

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban biên tập trong việc tham mưu, nghiên cứu, biên soạn, tái bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh; khẳng định, cuốn sách là một công trình khoa học, tổng hợp, ghi chép, phản ánh đầy đủ những sự kiện lịch sử về cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Bắc Ninh qua hơn 90 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh. Qua đó, tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh trong từng giai đoạn cách mạng cụ thể; làm cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu; thống nhất cuốn sách mang tên “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh” (1926-2024); gồm 4 phần, 9 chương; nội dung bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng qua các thời kỳ và gắn với từng giai đoạn lịch sử của dân tộc; trên cơ sở kế thừa của các cuốn sách lịch sử giai đoạn trước, cần chỉnh sửa, bổ sung đảm bảo tính khách quan, khoa học, chính xác nhưng chuyển tải được niềm tự hào trong suốt chặng đường lịch sử vừa qua và định hướng trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban biên tập cuốn sách tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện, ban hành đề cương chính thức, làm cơ sở triển khai thực hiện.

Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại