Công bố số liệu chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(BTV) Chiều 29/6, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính Trung ương tổ chức hội nghị công bố số liệu chính thức tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trung ương và trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dự, chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh

Năm 2021, trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh chịu ảnh hưởng tác động từ đại dịch Covid - 19, cùng với đối tượng điều tra rộng, phạm vi lớn nên, quá trình triển khai thực hiện Tổng điều tra gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của trung ương sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, địa phương, cuộc Tổng điều tra diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra.

Kết quả chính thức, tính đến 31/12/2020, cả nước có 684,3 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh với số lao động là 14,7 triệu người; Tăng 35,5% số doanh nghiệp và tăng 4,9% số lao động so với năm 2016. Cũng tại thời điểm đó, cả nước có gần 15,3 nghìn hợp tác xã với tổng số 167 nghìn lao động. Con số trên cho thấy, doanh nghiệp, hợp tác xã tăng trưởng tích cực và đạt tốc độ tăng cao nhất trong các đơn vị điều tra. Các cơ sở kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng duy trì mức tăng trưởng nhưng có dấu hiệu chậm lại. Các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội có xu hướng giảm mạnh. Quy mô lao động bình quân cũng giảm mạnh ở khối doanh nghiệp và trong khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng yêu cầu: Thời gian tới, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh là Cục Thống kê cần chủ động triển khai, khai thác số liệu, thành lập Tổ biên tập sách kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế, in thành ấn phẩm. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp in ấn phẩm Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Qua đó, các ngành, địa phương phân tích kết quả Tổng điều tra tại địa phương, đơn vị mình, khai thác, sử dụng hiệu quả; Cung cấp cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch phát triển KTXH phù hợp giai đoạn kế tiếp.

 
H.Tâm, L.Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại