Hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận 12 và Nghị quyết 169

(BTV) Chiều 29/6, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong cả nước nhằm quán triệt triển khai thực hiện Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Nghị quyết 169 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2021-2026.          


Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì. Đồng chủ trì có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Dự tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh

Việt Nam hiện có khoảng 5,3 triệu người đang sinh sống, làm việc ở hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn yêu cầu thời gian tới các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt Kết luận 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 của Chính phủ; Tiếp tục triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài một cách toàn diện và mạnh mẽ hơn, nhằm phát huy nguồn lực to lớn, tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương; Thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; Các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài…từ đó góp phần đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
         
Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung Kết luận số 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 của Chính phủ. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm gắn kết kiều bào Việt Nam ở nước ngoài với địa phương; Vận động kiều bào tham gia đóng góp vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của quê hương; Khuyến khích, tạo điều kiện để kiều bào về thăm quê, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân gốc Bắc Ninh ở nước ngoài. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, đánh giá tình hình và tăng cường các biện pháp hỗ trợ lao động, du học sinh Bắc Ninh ở nước ngoài. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đẩy mạnh vận động, thu hút đầu tư, triển khai danh mục các dự án khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư theo Chương trình hành động của Chính phủ.

 
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại