Hội Sinh vật cảnh tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

(BTV) Sáng 04/7, Hội Sinh vật cảnh tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 

Hoi_SVC(1)

Toàn cảnh hội nghị

          6 tháng đầu năm, Hội Sinh vật cảnh tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên. Nhiều hoạt động Triển lãm sinh vật cảnh đã được triển khai. Từ đầu năm đến nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các hoạt động sinh vật cảnh bị hạn chế, song, các cấp Hội vẫn duy trì nề nếp, hoạt động của Hội, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích... Qua đó, góp phần làm nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức, chuyển dịch cơ cấu cây trồng khu vực nông thôn, thúc đẩy sự phát triển phong trào sinh vật cảnh, từng bước thực hiện mục tiêu đưa sinh vật cảnh trở thành ngành kinh tế có giá trị, thu nhập cao.

          Hội nghị cũng đưa ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng cuối năm. Thông qua kế hoạch tổ chức Hội chợ Triển lãm sinh vật cảnh năm 2022 (dự kiến từ ngày 27/8 đến ngày 11/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh).

Phạm Tiến, Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại