Đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin Covid-19 trong tháng 8

(BTV) Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, ngành Y tế cùng các địa phương đang tích cực triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid - 19, đặc biệt đẩy mạnh thực hiện trong tháng 8, tập trung vào tiêm mũi 1, mũi 2 và mũi nhắc lại cho trẻ từ 5 – dưới 18 tuổi, tạo điều kiện bảo vệ tốt nhất trước khi bước vào năm học mới.

Từ tháng 7 tới nay, ngành Y tế tập trung tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh
         
Với nỗ lực triển khai ngay từ những ngày đầu tháng 7, đến nay, số trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi trên toàn tỉnh được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin là trên 147.000 trẻ (đạt tỷ lệ 84,3%), số trẻ tiêm mũi 2 trên 94.000 trẻ, đạt tỷ lệ 53,7%. Số trẻ từ 12 – dưới 18 tuổi được tiêm đủ 2 mũi cơ bản vắc xin phòng Covid - 19 là trên 115.000, đạt tỷ lệ 97,9 %. Số trẻ được tiêm mũi nhắc lại lần 1 là trên 60.000, đạt tỷ lệ 51,2%.

         
Hiện nay, toàn tỉnh đã triển khai tiêm trên 4 triệu 135 nghìn liều vắc xin phòng Covid - 19 cho người dân, với trên 1 triệu 152 nghìn người được tiêm đủ 2 liều cơ bản, đạt tỷ lệ 98,8%, 796 nghìn 700 người được tiêm mũi nhắc lại lần 1, đạt tỷ lệ 72,8%, gần 200 nghìn người được tiêm mũi nhắc lại lần 2 đạt tỷ lệ gần 50%.

 
Trung Kiên – Bá Phúc

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại