Bắc Ninh cấp 733 giấy phép xây dựng

(BTV) Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp 733 giấy phép xây dựng cho các công trình, dự án đủ điều kiện trên địa bàn.

C​​​​ác công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
được kiểm tra, nghiệm thu  chất lượng kỹ càng trước khi đưa vào sử dụng.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đến làm thủ tục, tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng; Sở Xây dựng đã chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện tốt các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép xây dựng, xử lý 4 tại chỗ và thực hiện theo Quy chế “Một cửa liên thông” ở cấp huyện nhằm giảm thời gian cấp phép, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và các tổ chức. Tính riêng 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cấp 733 giấy phép xây dựng cho các công trình, dự án đủ điều kiện

Ngành chức năng, các địa phương đã chủ động kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, nâng cao chất lượng kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; chấn chỉnh các vi phạm chất lượng và thất thoát, lãng phí. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 289 công trình, hạng mục công trình xây dựng được kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn.

 
                                    BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại