Triển khai “Trang cộng đồng” của Mặt trận tổ quốc Việt Nam

(BTV) Sáng 5/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, MTTQ các huyện, thành phố và đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ triển khai "Trang cộng đồng" (Fanpage) của Ủy ban MTTQ dự.

MTTQ tỉnh triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Uỷ ban trung ương MTTQ Việt Nam về việc triển khai xây dựng hệ thống "Trang cộng đồng" (Fanpage Facebook) của Mặt trận các cấp, đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố đã xây dựng, vận hành trang cấp tỉnh; 77,8% đơn vị thành lập Fanpage Mặt trận cấp huyện; 54,5% đơn vị thành lập Fanpage Mặt trận cấp xã. Tính đến thời điểm này, tại Fanpage Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có gần 110.000 lượt giới thiệu Fanpage trên mạng xã hội, với hơn 12.400 tài khoản đăng ký theo dõi, hơn 1.800 tin bài được đăng tải, thu hút hơn 48 triệu lượt tiếp cận thông tin. Đối với tỉnh Bắc Ninh, 100% Ủy ban MTTQ từ cấp tỉnh đến cấp xã đã xây dựng hệ thống "Trang cộng đồng" (Fanpage Facebook).

Tại hội nghị, các đại biểu được phố biến, quán triệt về quy chế thông tin, tuyên truyền trong hệ thống trang cộng đồng của MTTQ Việt Nam các cấp; hướng dẫn, truyền đạt cách quản lý, vận hành hệ thống quản lý Fanpage. Đồng thời được chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, phát triển Fanpage cũng như những khó khăn, bất cập trong triển khai Fanpage của MTTQ Việt Nam các cấp tại địa phương. Qua đó, đề xuất các giải pháp phù hợp để Fanpage MTTQ Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống, từ đó góp phần giới thiệu, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng chương trình, hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp qua mạng xã hội.

 
Trần Cường, Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại